Det var strøm-budskapet næringsminister Jan Christian Vestre hadde til Hadeland Glassverk-eier Atle Brynestad – og Jevnaker-samfunnet – fredag.

Strømprisene har vært begrunnelsen for permitteringer ved HG denne vinteren. Brynestad har vært svært tydelig i sin kritikk av ordningene regjeringen har lagt opp til for næringslivet.

Ministeren ble tatt imot av blant andre varaordfører Kristine Belsby. Delegasjonen fikk en omvisning i glasshytta før det ble gitt en orientering om hele 3 Norske-konsernet, herunder planene for både HG og Kvelsrud gård.

Bildet viser tre menn, en til høyre ser vi bare i profil. De andre ser på hverandre og prater. Den ene mannen (ministeren) holder høyre arm på skulderen til den andre (klubblederen).
Klubbleder Jan Erik Weisten og næringsminister Jan Christian Vestre har møttes før, noe sistnevnte husket godt. Weisten var den som overbrakte de gode nyhetene om at alle snart er ventet tilbake på jobb. Foto: Jevnaker kommune

Invitasjon

Næringsministeren var svært fornøyd da han presenterte nye tiltak for bedre fastprisavtaler og økt forutsigbarhet for næringslivet i februar. Les mer om dette på regjeringens nettsider.

HGs folk, derimot, beskriver at fastprisene som tilbys er for en fast pris for en fast mengde strøm, uten at de tar opp i seg svingningene i forbruket gjennom året.

– Hadde dere vært interessert i at vi sammen kunne se på Elhub-statistikken deres? Vi må prøve å finne ut hvorfor det ikke funker, inviterte Vestre.

Det er HG villig til å være med på.

– Vi blir gjerne med på det. Forbruket vårt er helt annerledes enn det systemet er lagt opp for, sier Brynestad.

Elhub

  • Elhub er et sentralt IT-system som samler data fra strømmålerne inn i et felles system.
  • Dette gjør det mulig å se forbruket time for time.
  • Elhub er et datterselskap av Statnett.
Bildet viser en mann med skjegg som ler hjertelig mens han ser en annen mann rett i øynene. Denne mannen ser vi bare ryggen til.
Knut Dahlen har jobbet ved glassverket i snart 43 år. Han kunne fortelle ministeren om hvor glad han er for å være tilbake på jobb. Foto: Jevnaker kommune

– Fantastisk

Hadeland Glassverk har rundt 150 ansatte, hvorav 50 er glassblåsere. Fire av fem glassovner er nå i drift. Etter 17. mai er planen at alle ansatte er tilbake på jobb.

Under omvisningen fikk Vestre hilst på flere av de ansatte, som fortalte at det var godt å være tilbake på den jobben de har hatt i flere tiår.

– Et fantastisk håndverk, var ministerens tilbakemelding.

Bildet viser glass inne i en glassovn.
Snart vil alle ovnene være i drift igjen, etter planen. Foto: Jevnaker kommune

Hjørnesteinsbedriften

Hadeland Glassverk er Norges eldste håndverksbedrift som fortsatt har produksjon.

For mange lokalt er glassverket det første møtet med arbeidslivet.

Brynestad anslår at det i løpet av fjoråret var 420 personer som mottok lønn fra HG.

Glassblåsing er på Unescos liste over verneverdige håndverk.