Ordfører Morten Lafton og leder i ungdomsrådet Oda Marie Wager Øiom holdt appeller, før det var fakkeltog til Randsfjord kirke.

Der var det først kulturelt, og treffende, innslag ved Kaffelaget.

Deretter holdt Julia Valerievna en tale som rørte en nesten fullsatt kirke, som spontant responderte med stående applaus.

Markeringen ble avsluttet med at kantor Kari Monsen Sødal spilte Ukrainas nasjonalsang.

Appell fra ordfører Morten Lafton

Kjære alle sammen: Tusen takk for at dere i dag har kommet hit for å bli med å ta del i en viktig solidaritetsmarkering for de som har, eller hver dag opplever krig, konflikter eller katastrofer.

I dag er vi samlet for å vise vår medfølelse og solidaritet med de som ikke er så heldige som oss vi som har et trygt samfunn å leve i.

Hadelandskommunene står i dag samlet for å vise at vi bryr oss om det som skjer i verden, og at vi vil bidra til mer fellesskap og mindre fiendtlighet og hat, og at vi tar klart avstand fra Russlands angrep på Ukraina og demokratiske verdier.

Sammen med meg her i dag står varaordfører i Gran, Pål-Arne Oulie og varaordfører i Lunner, Andreas Ensrud. Jeg er også veldig stolt av at lederen for ungdomsrådet i Jevnaker, Oda Marie Wager Øiom har ønsket å si noen ord til dere på en dag som denne.

I dag har det gått ett år siden det meningsløse og brutale angrepet på Ukraina startet!

Det har gått ett år siden det igjen ble krig i Europa, og en brutal fullskala angrepskrig blir, samtidig som vi står her nå, utkjempet på europeisk jord med enorme menneskelige lidelser.  Og det er ett år siden Russland startet å fordrive millioner av mennesker fra hjemmene sine, fordi hele byer og landsbyer blir bombet i grus, drevet de på flukt –vekk fra sine nære og kjære, fra trygghet og dagligliv til å stå på helt «bar bakke» uten et hjem, uten trygghet og goder vi alle tar for gitt og veldig mange har også mistet hverandre.

Terroren mot den ukrainske befolkningen er uakseptabel. Krigen er brutal og blodig. - Motstandskampen er heltemodig.

Denne krigen har ført til titusenvis av døde, og skadde. Den har ført til ufattelige ødeleggelser og har store miljømessige og mellommenneskelige konsekvenser, samtidig som den rammer verden rundt oss i forhold til energi og matproduksjon. Krig løser ingen problemer, krig er forakt for alt liv.

Krigen som kjempes i Ukraina kjempes ikke bare for ukrainernes hjemland, den kjempes også for vår felles trygghet og sikkerhet. Krigen mot Ukraina er en krig mot våre demokratiske verdier og internasjonale regler. Det er disse prinsippene Putin nå angriper, og et av våre viktigste bidrag (her i Norge) må være - en trygg havn for mennesker som trenger vår beskyttelse.

Men på denne dagen er det også viktig å minne hverandre på at det rundt om i verden er mer enn 89 millioner mennesker på flukt, fra krig, konflikt eller katastrofer som rammer. (Viser tall fra Flyktninghjelpen.) Lidelsene er enorme. Det pågår krigshandlinger i Syria, Irak i flere Afrikanske land, det er fortsatt mange som drukner i Middelhavet på flukt, og ikke minst har vi akkurat fått merke naturkreftene som har tatt rundt 50.000 menneskeliv i Tyrkia og Syria.

Denne dagen er også for å minne hverandre om de litt glemte tragediene som pågår, de som er litt utenfor medias søkelys, og vise solidaritet for alle dem som rammes uskyldig.

Her på Jevnaker, i Gran og Lunner har vi flykninger som er berørt av alt det jeg nå har snakket om, og det er derfor viktig at vi viser at vi ser alle, at vi bryr oss, at vi viser at de er velkomne i våre lokalmiljøer og at vi ønsker å hjelpe.

2023 vil kreve mye av veldig mange. Men vi som har sterkest rygg, må ta ei tyngre bør.

I vårt lokalsamfunn, og i våre nabolag skal alle som kommer føle seg hjemme, oppleve å bli inkludert, og kjenne på at de er en del av vårt fellesskap.

Flyktninger som kommer til oss skal oppleve lokale lag og foreninger som involverer dem, trygge skoler som gir fellesskap og læring, og innbyggere som vil gi flyktningene som kommer hit lik mulighet til å lykkes.

Jevnaker, Gran og Lunner skal være lokalmiljøer som tar vare på alle, uansett hvilken krig, konflikt eller katastrofe de har måtte flykte fra. Vi skal være en kommune og en region, som ser hverandre, inkluderer, gir trygghet og sørger for at de som kommet til oss kjenner på at de hører til.

Det gjøres en formidabel innsats i kommunene våre, av frivillige. Lag og foreninger og lokalsamfunnet for å bidra til nettopp dette.

Tusen takk skal dere alle ha.

Appell fra Oda Marie Wager Øiom, leder av ungdomsrådet

Det er viktig for meg som ungdomsrepresentant å vise at vi er opptatt av å ta avstand fra den forferdelige krigen som foregår i Ukraina akkurat nå. Når jeg skal stå her nå er det viktig for meg å vise at vi også er engasjert når det kommer til det forferdelige som skjer i verden.

Jeg som ungdom har virkelig fått se hvor heldig jeg er. Når jeg ser jevnaldrende som må flykte fra sitt eget land og hjem grunnet slike grusomme ting skjønner jeg det i enda større grad. Jeg er heldig som kan stå her nå uten en eneste bekymring. Jeg er heldig som har et trygt samfunn rundt meg til en enhver tid. Dette er det ikke alle som er like heldige og har.

En viktig verdi for et trygt og åpent samfunn er fellesskap. Når jeg googlet fellesskap kom det opp at det vil si flere individer som har noe til felles. Det sto også at et fellesskap består av mennesker man kan dele opplevelser med og få støtte og omsorg fra når man trenger det. Er ikke det akkurat det vi her på Jevnaker ønsker å stå for? Jeg syntes hvert fall det. Og jeg syntes det er noe alle fortjener å være en del av.

Her på Jevnaker setter vi verdien av fellesskap særdeles høyt. Et fellesskap som gjelder alle. Uansett om man ble født i Hønefoss, i Nord-Norge eller i et helt annet land så er du en del av vårt fellesskap. Enten du vil eller ikke. Det handler ikke om hvor du er fra, men hvor du er nå. Og nå er du her, så nå er du en del av vårt fellesskap.

På skolen nå lærer jeg om verdien rundt fellesskap og trygghet, og hvor viktig det kan være for blant annet ens mentale helse. Det går på følelsen av gruppetilhørighet. Dette er da viktig for oss alle. Alle fortjener et godt fellesskap. Det er jo tross alt bra for helsa.

Som ungdom ser jeg derfor verdien av at dette blir prioritert fra tidlig alder her i vår kommune. Blant annet via et godt skolemiljø, ungdomsklubben og et bredt utvalgt av fritidsaktiviteter. Jevnaker satser fellesskapet. Jevnaker satser på oss.

Men jeg skal ikke bare skryte av kommunen, for vi skal ikke glemme vår egen credz også. Vi som innbyggere. Vi satser fellesskap vi og. Ved å gå inn på butikken med et smil, ved å si hei når man møtes på tur eller et lite vink når passerer hverandre i båt på fjorden. Vi er selv med på å danne dette fine fellesskapet jeg nå står her og skryter av. Men for å ta litt av John Burden sitt uttrykk: Fellesskapet er en ferskvare. Det er derfor viktig at vi fortsetter å opprettholde det. Smil litt ekstra, si et ekstra hei og slå av en litt lenger samtale på butikken. Det skader ingen. Tvert imot. (Selv om ungene deres kanskje blir litt irriterte.)

Vi må fortsette å skape dette fellesskapet for alle som kommer hit til oss. Skape dette for de som har mistet det i sitt eget land på grunn av krig, konflikt og katastrofer. Alt det Morten har snakket om før meg. Vi her i Norge, og her på Jevnaker er heldige som har det så bra som vi har det med et trygt miljø rundt oss. Det er derfor viktig at vi passer på så de som flykter hit får føle på den samme tryggheten som vi.

Dette er noe vi aldri må gi oss med.

Til slutt vil jeg si en stor takk til dere alle. Takk for at dere er med på å gjøre Jevnaker til et åpent fellesskap for alle som kommer. Takk for at dere gjør meg heldig som bor her. Heldig som har et sted jeg føler meg trygg. Og husk at dette er en verdi vi må ta med videre til alle som kommer hit. Alle som ikke er like heldige som meg.

Vi må passe på hverandre alle sammen.

Sluttord fra ordfører

Til minne om alle de titusener av mennesker som har mistet livet som følge av den brutale invasjonen av Ukraina, og i andre krigs- og konfliktsoner rundt omkring i verden.

Og til minne om alle de tusen som har mistet livet i jordskjelvet i Tyrkia og Syria for bare to uker siden – tar vi ett minutts stillhet sammen.