I søknaden skal det angis tider, aldersgruppe og hvilket lag og forening det søkes for. 

For dialog om tildeling av nøkler og annet i løpet av året må det være oppdatert kontaktinformasjon i søknaden. 

Søknadsfrist 1. juni for sesongbooking av treningstid for skoleåret 2024/25.

Lag og foreninger kan søke fast treningstid for skoleåret 2024/25 i Jevnakerhallen og gymsaler. 

Perioden det kan søkes for er fra 19. august 2024 til 20. juni 2025.

 

Lokaler som ikke eies av kommunen

Forsamlingslokalene Furulund skole og Sportskafeen ligger også i Bookup. 

Det finnes også andre forsamlingslokaler på Jevnaker som Bøndernes hus, Drengestua og Folkets hus.