Alternativene er mange om du vil bade, fiske, være nærmest alene eller oppsøke en av de mange attraktive badeplassene.

Under finner du generelle råd til bruk av badestedene fra helsemyndigheten i kommunen. 

Nederst på denne siden finner du også informasjonen om kvaliteten på badevannet i sommer.

Du kan også lese mer om badevann hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Ved kraftig regn

Ved kraftig regn (mer enn 15–20 millimeter per døgn) vil badevannskvaliteten bli forbigående dårligere. 

Vannkvaliteten påvirkes av forurenset vann når kloakk går i overløp til elvene våre og materie fra landbruket spyles ut i vann og elver med regnet.

Det kan ta fra ett til to døgn med fint vær før badevannskvaliteten er tilbake til vanlig kvalitet. For å være på den sikre siden, fraråder vi bading etter kraftig regn. Som hovedregel bør man vente en dag eller to, etter at det har sluttet å regne, før man hopper ut i.

Forurenset badevann

Forurenset badevann vil inneholde et høyt antall tarmbakterier, som kan forårsake overføring av smittsomme sykdommer dersom vannet svelges. 

Mage-tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan forurenset badevann forårsake sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner. 

Forurensninger har en tendens til å samles i strandsonen (skvalpesonen). Innholdet av sykdomsfremkallende organismer vil derfor normalt være høyest helt i overflaten og i sanden i strandsonen, der de minste barna oppholder seg.

Kommunen vil aktivt varsle om fare for smitte fra vann

Når vi er kjent med at badevannskvaliteten er vesentlig forringet og faren for smitte fra vannet er betydelig, vil det aktivt advares mot bading på kommunens nettsider.

Ved tegn på sårinfeksjon, feber eller nedsatt almenntilstand etter bading kontakt lege.

Svømmekløe

Svømmekløe er en ufarlig, men plagsom reaksjon som kan oppleves etter bading.

Les mer om svømmekløe hos FHI

Kvaliteten på badevannet

Jevnaker kommune følger anbefalingene fra FHI for badevannskvalitet og gjennomfører målinger for noen av badestedene i badesesongen.

Analysene er basert på EUs badevannsdirektiv og normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.
 

Kvaliteten på badevann deles inn i tre kategorier, basert på antall E. coli-bakterier og intestinale enterokokker per 100 milliliter vann.

God: <100

Mindre god: 100–1000

Ikke akseptabel: >1000

 

Prøver tatt 24. juni 2024

 

 

E-coli (antall per milliliter vann)Intestinale enterokokker (antall per milliliter vann)Vannkvalitet
Østre Buttentjern

2

11

God
Grøntjernet

43

16

God
Verkevika

19

50

God
Haugerstranda

2

2

God
Tverrsjøen

4

0

God
Stortjernet

36

21

God
Sløvika

2

4

God
Nøklebytangen

4

1

God
Nordbytangen

1

1

God

Prøver tatt 27. mai 2024

 

 

E-coli (antall per milliliter vann)Intestinale enterokokker (antall per milliliter vann)Vannkvalitet
Østre Buttentjern

1

83

God
Grøntjernet

0

1

God
Verkevika

5

1

God
Haugerstranda

0

3

God
Tverrsjøen

31

0

God
Stortjernet

8

2

God
Sløvika

2

5

God
Nøklebytangen

1

0

God
Nordbytangen

4

7

God