- Da anmodningen om å ta imot 55 flyktninger fremfor 10 kom, skjønte vi at Flyktningtjenesten i NAV Jevnaker ikke kunne klare dette alene. Vi omdisponerte noen interne ressurser i NAV samtidig som kommunen raskt var på banen med å samle sentrale tjenester for å avklare behov, og bidra med koordinering av tjenestene. En vilje til omstilling internt, godt planarbeid og god samhandling mellom tjenestene, er suksesskriteriene for at kommunen har lykkes, forteller NAV leder Gunn Marit Flatseth. 

I tillegg til disse 56 flyktningene tar også kommunen i desember imot en ekstra overføringsfamilie, samt et par familiegjenforeninger. Det totale antallet for 2022 er da 69 flyktninger som er bosatt i Jevnaker i 2022.  

flykt
Foto: Jevnaker kommune

Familien Khikhlo

Familien Khikhlo fra Ukraina, ble bosatt i slutten av august og har funnet seg til rette på Jevnaker. Foreldrene går på introduksjonsprogram, hvor målet er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk og forberede dem på videre utdanning eller arbeid i Norge. Barna på 3 og 13 år, går i barnehage og på ungdomsskolen.  

Da familien først kom til Norge i vår, ble de plassert på akuttmottak i Kongsberg. Deretter var de noen dager i Råde, før de tilbrakte sommeren på mottak i Lyngdal. - Vi trivdes godt på mottaket, og ble kjent med nordmenn og deres gjestfrihet. Vi fikk være med på ulike aktiviteter, blant annet skogsturer med grilling av pølser, forteller Yuliia via telefontolk. 

På sensommeren ble familien, gjennom IMDi, bosatt i Jevnaker kommune. - På Jevnaker ble vi møtt av Åse-Grethe og Silje fra Flyktningtjenesten. De tok imot oss med alle våre kofferter. De skaffet oss mat til de første dagene, og har hjulpet oss med alt. Vi er veldig takknemlig for måten vi har blitt tatt imot på. Yuliia og Sergii forteller videre at de også er fornøyde med helsevesenet i Norge, og at de føler seg godt ivaretatt. I tillegg er de positivt overrasket over tilbudet barna får i skole og barnehage, hvor de ser at de ansatte virkelig bryr seg om barna og har omsorg for dem.  

- Barna våre trives. De gleder seg til å reise til skole og barnehage hver dag, forteller foreldrene. Yuliia ønsker å rette en spesiell takk til oppvekst i kommunen for mottakelsen av deres barn.  

De synes Jevnaker er et flott sted for barna å vokse opp, og de ønsker å bli værende. Jevnaker minner om deres hjemplass i Ukraina som de måtte reise fra. De opplever Jevnaker som rolig og landlig, og det trives de godt med.  

Yuliia har yrkeserfaring både innen kokkeyrket og som eiendomsmegler. Mannen Sergii er elektriker. Begge ønsker å arbeide innenfor deres yrker i Norge, men de forstår at de trenger norskkunnskaper for å klare dette. - Vi er åpne for andre typer arbeid også, så lenge vi kommer ut på det norske arbeidsmarkedet, forteller paret.  

Yuliia har på egen hånd oppdaget Jevnaker Hage og har engasjert seg der. - Vi har begynt å føle oss som en del av lokalsamfunnet, vi føler oss hjemme. Det eneste som hindrer oss nå er språket, forklarer Yuliia via telefontolken.  

- Vi har blitt veldig glad i norsk natur, og nyter utsikten her fra stuevinduet vårt, sier de og ser utover Randsfjorden.  

Flyktningtjenesten i Jevnaker kommune

Flyktningtjenesten er en del av NAV i Jevnaker kommune. De står for koordinering og mottak av nye flyktninger til kommunen.  

- Innbyggerne på Jevnaker har meldt ifra om ledige leiligheter og boliger, og vært villig til å leie ut til flyktninger, sier Åse-Grethe Øverby Grina. Hun forteller videre at de ikke hadde klart å bosette like mange flyktninger i kommunen om det ikke hadde vært for innbyggernes engasjement og samfunnsbidrag.  For at kommunen skulle klare å bosette så mange som 55 flyktninger, mot ti tidligere år, har kommunen i tillegg til bruk av kommunale boliger, vært avhengig av det private boligmarkedet.  

Flyktningene kommer fra ulike mottak i hele Norge. - Det er alltid like spennende med en ny bosetting. Vi vet sjeldent så mye mer enn navn, alder og opprinnelsesland, sier Silje Slettum i bosettingsteamet. Videre forteller hun at familiene får tett oppfølging de første ukene med avtaler hos helsestasjon, tannlege, optiker, tilvenning i barnehage og skole og annen praktisk bistand.  

Det er ikke bare enkelt å bosette fem ganger flere flyktninger enn normalt. En så stor økning av flyktninger på introduksjonsprogram har også gitt en kapasitetsutfordring for Gran og Lunner Voksenopplæring. Flyktningtjenesten i NAV Jevnaker, som kjøper norsk og samfunnskunnskapsundervisning hos voksenopplæringen i nabokommunen, har samarbeidet særlig tett og godt med voksenopplæringen dette året. 

Via introduksjonsprogrammet får flyktningene ulike arbeids- og utdanningsrettede elementer, kurs i samfunnskunnskap, livsmestringskurs, foreldreveiledning og norskopplæring i sitt individuelle program.  

Arbeidstrening og språkpraksis er viktig. Nyansatt NAV-veileder Tove Brorson har allerede vært i kontakt med flere private arbeidsgivere som ønsker å bidra til at flyktningene kommer ut i arbeid. Flere flyktninger er allerede i prosess med å komme ut i språkpraksis. - Dagsenteret på JORS takket fort ja til en språkpraksisplass for en ukrainsk flyktning, og alle de kommunale områdene har vært åpne og positive for å bidra med språkpraksisplasser, forteller integreringskonsulent Marthe Øren.  

Prognosene fra myndighetene forteller oss at vi kan forvente en stor andel flyktninger til Norge også neste år. Anmodningen for 2023 fra IMDi til Jevnaker kommune vil bli behandlet i kommunestyret på nyåret.  

teknisk
Foto: Jevnaker kommune

Plan og samfunn er ansvarlig for det tekniske

Terje Kvello i Plan og samfunn er ansvarlig for det tekniske ved hver enkelt bolig. I samarbeid med bosettingsteamet i Flyktningtjenesten er han med på hver bosetting og sørger for at møbler blir satt inn og at brannslukningsapparater og røykvarslere er på plass.

 

Via tolk gjennomgår han leiekontrakt og alt som har med vann, strøm og brannsikkerhet i boligen å gjøre ved hver innflytting. - Det er en veldig varierende jobb; vi har ikke sittet stille i år, sier Terje med et smil om munnen.  

HS
Foto: Jevnaker kommune

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne Ragnhild Thunold-Olsen og Grete Sjursen kartlegger helse, og sørger for at familiene blir ivaretatt på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. - I forbindelse med økt bosetting har vi hatt stor nytte av det gode og tette samarbeidet med Flyktningtjenesten, sier helsesykepleierne.