– En stor takk til Stiftelsen Jevnaker Aldersboliger for raus pengestøtte, sier demenskoordinator og initiativtaker Karianne Andersen Bjune takknemlig.

Uten fullfinansiering fra stiftelsen hadde det nye aktivitetstilbudet neppe vært på plass.

Bjune brenner for demensomsorg og er svært opptatt av varierte aktivitetstilbud også for denne gruppen brukere.

Samlingspunkt

Siden i høst er tavlen blitt et samlingspunkt ved begge dagsentrene på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter.

Når brukerne løser oppgaver i fellesskap får de trent både sosialt samspill, hukommelse og koordinasjon gjennom for eksempel ordspill, tre på rad, musikk-lek, erteposekasting og fluejakt.

Både fysisk og mental trening er viktige elementer som kan bidra til å redusere risikoen for demens.

Man kan også lage puslespill basert på lokale bilder. Disse bildene setter gjerne i gang gode samtaler og engasjement. Tavlen er dessuten koblet til internett med alle de muligheter dét gir, som blant annet YouTube, Spotify og aviser.

Økt engasjement

Tilbakemeldingene fra både ansatte og brukere vært svært positive.

Ifølge aktivitør ved dagsenteret, Lena Listou, synes brukerne den er morsom, og de er overrasket over alle mulighetene den gir. Ansatte ved dagsenteret forteller at brukere som normalt ikke tar mye initiativ viser mer engasjement når aktivitetstavlen er på. Det er også lettere å få med seg flere når den kan flyttes rundt i rommet. Siden den står på hjul så kan den også fraktes til andre avdelinger på Jors.

– De mest populære spillene er regnestykker, ordspill, puslespill og å finne like bilder, avslører Bjune.

Rapport fra Sande

En rapport om bruk av denne aktivitetstavlen i Sande kommune for noen år siden framhever at den bidro til økt trivsel – og mindre angst og uro.

Beboerne følte også at de fikk større medbestemmelsesrett over egne aktiviteter. Man kunne etter ett år ikke slå fast helt sikkert at den bidro til økt fysisk og kognitiv kapasitet, men tendensen tilsa at dette kan være tilfelle.

Hele denne rapporten kan du lese ved å trykke her.