I Norge har vi en todelt erstatningsordning etter naturskader. Du kan ha krav på erstatning fra 

  • Forsikringsselskapet ditt

eller

  • den statlige naturskadeordningen

Erstatning gjennom forsikringsselskaper 

Etter naturskadeforsikringsloven er bygninger og innbo som er forsikret mot brannskade også forsikret mot naturskade.

Når bolig eller fritidshus er forsikret, gjelder forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass på inntil fem dekar rundt den forsikrede boligen eller fritidshuset.

Gjenstander som campingvogn, bil, tilhenger med mer som står på tomten din omfattes ikke av naturskadeordningen, men dekkes eventuelt av ordinær forsikring.

Dersom du har fått en naturskade på forsikret eiendom, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Erstatning gjennom statlig naturskadeordning

Hvis det er skade på noe som ikke kan forsikres gjennom private forsikringsordninger, kan du søke om erstatning gjennom den statlige naturskadeordningen. Obs! For å søke denne ordningen er det tre måneders meldefrist.

Statens naturskadeordning kan for eksempel dekke skade på veier, jordbruksareal og skogbruksareal som ligger utenfor fem dekar fra bolighus/hytte.

Den statlige naturskadeordningen dekker reparasjon av det som er skadet tilbake til samme standard som før skaden. Dette betyr at sikring mot nye skader, eller forbedring av standard, ikke dekkes. Dersom kostnader til reparasjon er større enn bruksverdien av det som er skadet, kan erstatningen avkortes eller nektes.  

Både privatpersoner, private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag kan søke om erstatning.

Den statlige naturskadeordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Plikt til å avverge skade

Du plikter selv å avverge eller begrense omfanget av skader. 

Det betyr blant annet at du må sørge for nødvendig vedlikehold av eiendom og eiendeler, slik at de ikke svekkes over tid, og dermed tåler mindre. Hvis dette ikke er gjort, kan forsikringen bli avkortet eller falle bort. 

Dette gjelder både for både for vanlige forsikringer og for naturskadeordningen.

Hvis skaden har oppstått, er det viktig å ta bilder som kan dokumentere skaden.