Målet med forskriften er å gi ørretbestanden og røyebestanden økt beskyttelse mot overbeskatning, samtidig som den ikke skal være til hinder for en utnyttelse av de andre fiskebestandene i innsjøen.

Kan jeg ikke fiske lenger?

Jo, klart du kan fiske! Det er jo selve livet. Det er såkalt balsam for sjelen. Stille, fredelig helt til det plutselig napper og pulsen stiger!

Men du som liker å fiske, og særlig du som liker å fiske i Randsfjorden, bør være klar over noen ting. Alt er ikke helt fritt fram. Det er vedtatt forskrift som regulerer fisket.

Visste du for eksempel at røyas gyteområder er fredet? Ett av disse ligger i Jevnaker, på strekningen fra Hansebråtan og sør til Nordbytangen. 

Vet du hva slags fiskeredskap som er lov å bruke og hva som er forbudt? 

Visste du at det ikke er like bestemmelser overalt i Randsfjorden, og vet du om du må ha fiskekort?

Alt dette finner du oversikt på i forskriften, som du kan lese i sin helhet hos Lovdata ved å trykke her

I et eget dokument finner du dessuten kommentarer til den nye forskriften om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker. Dette åpner du i pdf-format ved å trykke her.

Det er mye å ta hensyn til når man ønsker å fiske. Men, det er klart du kan fiske! Kos deg mens du fisker i sommer, men sett deg inn i bestemmelsene så er du sikker på å ikke gjøre noe galt.

Skitt fiske!