Da skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet – uavhengig av hvor lydig hunden er.

Båndtvangen er til for å beskytte vilt og beitedyr.

Den skal sikre at ingen hunder skal jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi. 

Du kan lese mer om båndtvangen og unntakene hos Lovdata.

Ordinær båndtvang gjelder til 20. august. 

I Jevnaker er det utvidet båndtvang til og med 24. september.

Jevnaker har en egen forskrift om hundehold. I denne står det:

Den utvidete båndtvangen gjelder i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene i Jevnakers andel av Nordmarka og på Jevnakers vestås, og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

Hele forskriften kan du lese hos Lovdata.

Lunner har en tilsvarende forskrift. Denne kan du også lese hos Lovdata.

 • Utdrag fra Jevnakers forskrift

  § 3.Utvidet båndtvang
  I Jevnaker kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

  Den utvidete båndtvangen gjelder i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene i Jevnakers andel av Nordmarka og på Jevnakers vestås, og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

  § 5.Unntak fra utvidet båndtvang
  I henhold til § 9 i hundeloven er hund som nyttes som jakthund eller er i trening eller i prøve for dette, unntatt fra båndtvang i perioden 21. august t.o.m. 24. september. Det forutsettes at slike hunder slippes på aktsom måte, slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når det ikke er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av etterbrukshund.

  I henhold til lovens § 9, første ledd bokstavene b-d, gjelder ikke båndtvang fastsatt i hundelovens § 4, § 6 og § 7, og utvidet båndtvang fastsatt i denne forskrift, for:

  -    Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  -    Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  -    Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
  For øvrig vises til hundelovens § 9, hvor øvrige unntak fremgår.