Mange barn blir urolige og kanskje litt engstelige av slike inntrykk, og har mange spørsmål det ikke alltid er så enkelt å svare på. Det kan være ekstra vanskelig å svare hvis man selv også er litt urolig for situasjonen akkurat nå.

 

Det er ok å være redd

La barn vite at det er helt ok å føle seg urolig og redd. Det er helt naturlig med det nåværende nyhetsbildet. Hvis barna opplever at vi tåler at de er redde, blir det lettere for dem å gi uttrykk for tanker, følelser og å stille de spørsmålene de har. Det øker sjansen for at de søker den støtten de trenger for å håndtere vanskelige tanker og følelser.

Lytte

Å være en god lytter er vår aller viktigste oppgave overfor barn. Man må ikke alltid ha alle svarene, men gjennom å lytte og å stille åpne og respektfullt nysgjerrige spørsmål kan vi utforske hva det er som gjør barn engstelig og hva barn lurer på. Undersøk hva barnet har fått med seg og forstår av situasjonen. Det er viktig å gi svar på det barnet faktisk lurer på, og ikke det vi voksne tror at det kan være bra å si noe om. Det finner vi bare ut gjennom å først lytte ordentlig.

Spør

Hvis du tenker at barn er urolig og redd for hva som skjer, men kanskje ikke sier noe om det, bør du spørre hva barnet har fått med seg, og hva som er til bekymring. Da kan du hjelpe barnet dit å legge fra seg det som kanskje er misforståelser eller til og med helt feil. Er barnet for eksempel veldig redd for at det skal bli krig i Norge, går det an å berolige barnet med at alt vi vet tyder på at det er svært liten sjanse for at det skjer.

Vær ærlig og åpen

Det er mye informasjon om krigen i Ukraina, og ikke alt vi får med oss er riktig. Det gjelder også barn. Tenk igjennom hva og hvordan du kan gi barn informasjon på best mulig måte.

Barn trenger tydelig og riktig informasjon, som er tilpasset deres alder og modning og med et språk som de skjønner. Kanskje barnet ditt vil se eller lytte på nyheter. Supernytt har for eksempel et innslag i denne sendingen der situasjonen i Ukraina forklares på en enkel måte. Se nyhetene sammen med barnet og utforsk etterpå hva barnet tenker om det dere har sett, og om barnet har flere spørsmål som bør oppklares.

Gi håp

Det er viktig å gi håp i håpløse situasjoner. Fortell at land og styresmakter gjør mye for å finne en løsning på krigen i Ukraina og for å hjelpe de som bor der og rammes. Fortell at voksne i flere land, og i organisasjoner som FN, tar ansvar for å jobbe for å skape fred mellom partene.

Les mer om å snakke med barn om krig og frykt: voksne for barn.
Les også: Snakk med barn om katastrofen