Nylig kom resultatene fra Elevundersøkselsen, og mens riksmedia fokuserte på økende mobbing kunne rektor Ragnar Kjøk Solheim servere kake til de ansatte for å feire gode resultater med lite mobbing og god trivsel.

– De ansatte gjør et godt arbeid med at elevene skal ha det bra på skolen, sier en fornøyd rektor.

Resultatet kom riktignok ikke som en stor overraskelse: Høstens trivselsundersøkelse viste nemlig noe av det samme. 

Det har ikke alltid vært slik at trivselen har stått i taket ved Jevnaker ungdomsskole. Derfor er dette noe det jobbes både bevisst og systematisk med. Etter at skolen var med på et læringsmiljøprosjekt via Utdanningsdirektoratet har mobbetallene stort sett vært lave. 

Elevene er i høyeste grad involvert i arbeidet, blant annet gjennom det som kalles en miljøgruppe.

Denne dagen har de rigget til for skriving av hemmelige Valentine-kort i Vennskapsalleen, det bygget som binder den relativt nye administrasjonsfløyen og selve skolebygget sammen. Ivrig samler elevene seg rundt et bord, skriver kort og strør på raust med glitter. Alt samles i en boks, før de skal sorteres og deles ut sammen med godteri fra elevrådet i klassene. Oppslutningen var så stor at boksen måtte tømmes to ganger.

Jevnaker ungdomsskole

 • Rundt 30 ansatte
 • Rundt 230 elever
 • Skolens visjon: Jevnaker ungdomsskole – Et trygt sted å være, et godt sted å lære

Les mer om Jevnaker ungdomsskole her

En rød boks med teksten
Valentineskort er ett av trivselstiltakene. Foto: Jevnaker kommune

Utgjør en forskjell

Miljøgruppa består av ti elever sammensatt av elever fra alle trinn. De jobber med trivsel i et bredt spekter: Fra arrangementer hvor elevene har det hyggelig sammen til å fokusere på språkbruk og å fange opp systematiske feil. Medelevene vet at elevene i miljøgruppa kan man prate med. 

Årets miljøsjef er Marie Thauland Antonsen i 10c.

– Det er trivelig å vite at man gjør en forskjell for andre, slik jeg vet at det har gjort en forskjell for meg tidligere, sier hun.

Hun kan fortelle at det er lett både å få med seg elever inn i miljøgruppa, og at fordi de er så forskjellige så er det også ganske lett å komme opp med ideer til ting de kan gjøre.

Hun kjenner ikke detaljene i resultatene fra Elevundersøkelsen, men når det kommer til trivsel så kjenner hun seg igjen.

– Jeg er ganske flink til å få med meg ting som skjer, og jeg ser ikke at folk er ugreie med hverandre.

Store mengder lilla glitter på et bord. Man ser også limstifter og tusjer.
Det gikk uhorvelige mengder glitter med til valentineskortene. Foto: Jevnaker kommune

Trivsel og fag henger sammen

Valentineskort, pepperkaker og annen moro – hva med fagene, tenker du kanskje?

– Å jobbe med trygghet og trivsel er viktig for læringen. Er man trygg, så lærer man bedre, og man tåler også bedre endringer, sier John Burden.

Han har vært sosiallærer ved skolen i ti år og har merket en klar forandring: Mens det før kunne være litt vanskelig å skille seg ut, er det i dag mer toleranse for å være den man er – både ved Jevnaker ungdomsskole og i samfunnet ellers. 

– Det er ikke kult å plukke på dem som er annerledes. Det er vanskelig å få et publikum til det, rett og slett, sier Burden.

I tillegg til at mobbingen generelt er svært lav, så er det verdt å merke seg en annen ting også: Ingen – ingen – elever på tiende trinn oppgir at de opplever seg mobbet digitalt.

Mobbing kan for eksempel være:

 • å bli baksnakket
 • å få spredt et rykte om seg
 • å bli holdt utenfor
 • å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil
 • å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt
 • å bli slått, dyttet eller pirket på
 • å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
 • å ikke få være med i grupper på sosiale medier
 • å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting
 • å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer
 • at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne

Ønsker engasjerte foreldre

Skolen er mer enn bare elever og lærere. Foreldregruppen er også viktig, understreker rektor Solheim. 

Hver fredag sender kontaktlærerne derfor ut meldinger til foreldrene via Visma skole. Her skal foreldrene få vite hva som har foregått på skolen denne uken, og hva planene for neste er. Dermed får de et lite innblikk i skolehverdagen til ungdommen, som kanskje ikke alltid er like snakkesalige hjemme.

I tillegg til å engasjere seg i foreldrearbeidsutvalget (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) er oppfordring å snakke med ungene, og å følge med på hva som skjer på skolen. 

– Det blir ikke nødvendigvis riktig å legge egne erfaringer fra skolen til grunn for hvordan elevene kommer til å ha det, påpeker Solheim.

Ferskvare

Selv om resultatene er gode, er de både Solheim og Burden tydelige på at de ikke tror det er glansbilder som utveksles ved skolen deres.

– Det er en normal ungdomsskole dette, sier Solheim.

Han har vært rektor ved Brandbu ungdomsskole i rundt 13 år før han begynte i Jevnaker før jul. De to skolene er ganske like i størrelse.

– At elever her har uoverensstemmelser – helt sikkert. Men det er noe helt annet å være uenige enn å bli mobbet, sier han.

Dessuten: 

– Dette er ferskvare og må opprettholdes, understreker Burden. 

Noen hovedpunkter fra Jevnaker ungdomsskoles resultater i Elevundersøkelsen

Svarprosenten er på oppunder 90 prosent på alle trinn.

På spørsmålene omkring mobbing har fem eller færre på hvert årstrinn svart ja. Resultatet er dermed ikke oppgitt overfor verken offentligheten eller skolen, av hensyn til personvernet.

På hovedtemaene (se listen under) så er hovedtrekkene slik:

 • Åttende trinn ligger likt med landsgjennomsnittet på fire områder, over på tre og under på tre områder. 
 • Niende trinn ligger over landsgjennomsnittet på ni av områdene. Det siste området er trinnet likt med snittet.
 • Tiende trinn ligger over landsgjennomsnittet på sju av områdene, og under på bare ett område.

Dette er hovedtemaene:

 • Vurdering for læring
 • Støtte fra lærer
 • Støtte hjemmefra
 • Motivasjon
 • Mestring
 • Læringskultur
 • Felles regler
 • Faglig utfordring
 • Elevdemokrati og medvirkning
 • Trivsel

Dette er Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre for 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Det er frivillig for elevene å delta, og de kan også velge å svare på bare noen av spørsmålene. 

Undersøkelsen ble gjennomført før jul.

I Elevundersøkelsen svarer elevene anonymt, i motsetning til i trivselsundersøkelsen.

Skolen skal bruke god tid i forkant av undersøkelsen på å snakke om spørsmålene.

Av ungdomsskoletrinnene er det kun tiendetrinn som er offentlig tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets.

Skolen har tilgang til resultatene for alle trinnene, men ikke klassevis.

Dersom fem eller færre har svart for eksempel ja på at de blir mobbet, så konkretiseres ikke resultatet overfor den enkelte skolen.