Dette var et konstituerende møte, hvor samtlige 31 saker som ble behandlet var formelle valg av medlemmer og representanter til forskjellige utvalg og råd.

Resultatet av valget 11. september bestemmer sammensetningen av kommunestyret, men ellers må for eksempel både formannskap, ordfører og varaordfører velges gjennom politiske vedtak.

Morten Lafton og Kristine Belsby, begge fra Arbeiderpartiet, ble enstemmig gjenvalgt som ordfører og varaordfører.

De 19 representantene i det nye kommunestyret tilhører seks forskjellige partier. For aller første gang er partiet Rødt representert.

  • Full oversikt over medlemmene til kommunestyret og deres kontaktinformasjon finner du ved å trykke her.
  • Full oversikt over medlemmene til formannskapet og deres kontaktinformasjon finner du ved å trykke her.

Vedtakene i sin helhet vil du etter hvert finne i sin helhet ved å trykke her.

Medlemmer til for eksempel eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd velges i neste møte, 23. november. Medlemmer av alle kommunens faste utvalg vil da bli oppdatert. Samlesiden for dette finner du ved å trykke her.