Det var høye stetter, søte kaker og god stemning da blant andre ordfører, kommunalsjefer, ansatte, representanter fra råd for personer med funksjonsnedsettelser samlet seg i det store fellesarealet i den nye avlastningsboligen i Plassenveien.

«Da er Plassenveien åpnet», annonserte Mona Sevaldsen høytidelig før hun klippet snoren sammen med ordfører Morten Lafton.

Hun er allerede godt kjent i boligen, siden den ble tatt i bruk før den offisielt var åpnet.

Alle er svært glade dette nå er på plass, etter flere års arbeid.

Bildet viser en gruppe mennesker: Fem av dem står, mens to sitter i forkant. Alle smiler.

Denne åpningen har mange sett fram til! Foran sitter Mona Sevaldsen sammen med Anita Gulbrandsen (avdelingsleder, tjenesten for funksjonshemmede). Bak fra venstre står Lars Haakenstad (driftsingeniør, eiendom), Per Christian Frøislie (virksomhetsleder, eiendom), Kristian Prestmarken (fagleder, TFF barn og unge), Heidi Kristin Ellingsen (virksomhetsleder, hjemmebaserte tjenester) og Heidi Lafton (kommunalsjef, helse og omsorg). Foto: Jevnaker kommune

Bildet viser ett av soverommene, med en godstol nærmest til venstre, videre en bilseng med fargerik himling, leker, skrivepult og et leketelt.
Ett av rommene er innredet spesielt med tanke på yngre barn. Foto: Jevnaker kommune

Dette er boligen

Bygget er totalrenovert både ute og inne, og framstår som nytt.

Her er det totalt fire hybler med egne bad. Ett av rommene er spesialinnredet for små barn. Et annet har eget kjøkken, så de eldste kan få øvelse i å klare seg selv.

I tillegg er det et stort fellesområde med fullt utstyrt kjøkken og en stue som bader i lys fra store vinduer.

Det er lagt vekt på at dette skal være et godt sted å være for de som tidvis har dette som sitt hjem.

Bygget har også fått et lite tilbygg, som rommer blant annet personalrom og vaskerom.

Bildet viser ei jente og ordføreren inne på en av hyblene. De prater sammen.
Mona er allerede godt kjent i boligen, og ga ordføreren en omvisning. Foto: Jevnaker kommune

Økt kapasitet

Tilbudet i Plassenveien erstatter en avlastningsbolig lokalisert bak Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Denne har vært bygningsmessig dårlig – og dårlig tilpasset brukerne. Også for de ansatte blir arbeidsforholdene nå mye bedre.

Framfor alt gjør den nye boligen det mulig å gi et tilbud til flere, forteller fagleder for barn og unge i Tjenesten for funksjonshemmede (TFF), Kristian Prestmarken. Det gjør det også enklere å imøtekomme et økende behov.

– Her er det større fellesareal, større uteområde – og vi har nærheten til marka og stadion, sier Prestmarken fornøyd.

Avlastningsboligene er et tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser opp til 18 år. I dag er det åtte brukere. Totalt vil rundt 25 ansatte være innom boligen.

Les mer om kommunens avlastningstilbud på denne siden.

Bildet viser ordfører Morten Lafton i forkant. Han gestikulerer mens han prater og ser i retning av kamera. Han har ordførerkjedet på. I bakgrunnen ser man totalt åtte mennesker som hører på.
Ordfører Morten Lafton er glad for at avlastningsboligene nå endelig er ferdige. Foto: Jevnaker kommune

Bakgrunn

  • Det har i flere år vært jobbet med å sikre et godt tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.
  • Et enstemmig kommunestyre vedtok 21. oktober 2021 en brutto kostnadsramme på prosjektet til 11,5 millioner kroner.
  • Dette inkluderer et investeringstilskudd fra Husbanken på dekning av inntil 6,3 millioner kroner. Kommunen har fått tilsagn på disse midlene, men prosessen mot Husbanken er ikke helt ferdig ennå.