Sist uke ble 19 av våre ansatte satt litt ekstra pris på under en middag ved Øvre Vang gård. Dette er ansatte som har jobbet i Jevnaker kommune i 25 år. Da covid-19 satt en stopper for markeringen i fjor var det jubilanter fra både 2020 og 2021 som var samlet. Fem personer var ikke til stede under arrangementet.

Vi takker alle for lang og tro tjeneste til innbyggernes beste i disse 25 år. 


 

Bildet viser mange av de som har jobbet i Jevnaker i 25 år.

Festmiddag med gode ord og blomsterhilsen

De som var til stede denne kvelden på Øvre Vang gård var (fra venstre):
Tonny Jensen (brann og redning), Astrid Gårder Antonsen (renholder), Adla Macic (hjelpepleier), Eva Fredriksen Elnæs (sekretær/barnehageassistent), Anne Grethe Bakkene (omsorgsarbeider), Line Barø (spesialsykepleier), Else Marit Smeby (omsorgsarbeider), Trine Gulbrandsen (kokk), Rigmor Johansen (hjelpepleier), Armando Jorge Ribeiro Da Silva Pereira (fysiotrapeut), Jill Beate Hamar (pedagogisk leder og Anne Gro Svensbråten (pedagogisk leder), Tone Kristoffersen (assistent var ikke tilstede da bildet ble tatt)

 

Arild Bråthen, Ann Helen Solheim, Vahida Atic, Anne Matte Torp Enger og Anne Gunn Tollefsrud var ikke tilstede på arrangementet.