Hva som oppleves som belastning er individuelt, men ofte blir konsekvensene de samme.

Kanskje har du vanskeligheter med å konsentrere deg? Muskelspenninger? Sliten og deppa? Irritabel? Søvnvansker? Er det noe som plager deg?

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Bildet er en kollage av mange bilder med portretter
Bli med på kurs!

Dette kan vi tilby på kurset

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.
  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.
  • Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager.

Praktiske opplysninger

Første kursdag er tirsdag 12. september. 

Kurset varer fra kl 12.30 til 15.00.

Man møtes ti ganger. Mellom de to siste gangene er det fire uker, ellers er det kursdag ukentlig.

Kurset blir ledet av godkjente kursledere.

Det er 8 til 12 deltakere på hvert kurs.

Du får et kurshefte som du skal bruke aktivt gjennom hele kurset.

Kursavgift er på 600 kroner

Du blir innkalt til individuell samtale med kursleder før kursstart.

Påmelding

Ta kontakt med
Psykisk helseteam ved Lisbeth Østen
På telefon: 478 38 485
Eller send en e-post.