Alle husstander har fått valgprogrammene deres i postkassen, men her finner du dem også digitalt.

Politikk handler om din hverdag og din fremtid. Bruk stemmeretten din!

For praktisk informasjon om valget, se vår samleside ved å trykke her.

Disse stiller til valg

Du kan laste ned listene samlet som en pdf ved å trykke på denne lenken.