Eldrerådet møtes 4. desember. Les sakspapirene ved å trykke her

Formannskapet møtes 5. desember. Les sakspapirene ved å trykke her.

Råd for personer med funksjonsnedsettelser møtes 6. desember. Les sakspirene ved å trykke her

Ungdomsrådet møtes 7. desember. Les sakspapirene ved å trykke her

Kommunestyret møtes 14. desember. Les sakspapirene ved å trykke her

Selve møtet i kommunestyret kan du også se direkte via Kommune-TV ved å trykke her. Møtestart er klokka 11.