Eldrerådet møtes 20. september. Les sakspapirene ved å trykke her

Råd for personer med funksjonsnedsettelser møtes også 20. september. Les sakspirene ved å trykke her

Formannskapet møtes 21. september. Les sakspapirene ved å trykke her.

Ungdomsrådet møtes 21. september. Les sakspapirene ved å trykke her

Kommunestyret møtes 28. september. Les sakspapirene ved å trykke her

Selve møtet i kommunestyret kan du også se direkte via Kommune-TV ved å trykke her. Møtestart er klokka 15.

Denne møterunden er den siste for representantene som ble valgt i 2019. Kommunestyret konstitueres etter årets valg 12. oktober.