Slik har blomstene blitt nyttiggjort av villbier og andre pollinerende insekter. 

Dette er en del av prosjektet «Fjordlandsbyen Jevnaker som turistdestinasjon», og også gjort etter oppfordring fra Statsforvalteren (som den gang het fylkesmannen). Oppstarten var egentlig for noen år siden. Det tar imidlertid tid før engene har stått i full blomst, forklarer Bjørn Narve Halvorsen og Steinar Øiom. 

Det er, eller skal bli, etablert blomster- og kulturenger ved alle skolene. 

Bildet viser masse gule blomster og lilla kløver på en grønn blomstereng. Nedenfor er det asfaltert vei.
Slik så det ut på den ene blomsterengen ved Jevnaker ungdomsskole i sommer. Foto: Jevnaker kommune

Blomster-sesongen er nå på hell for året. Snart skal gress, blomster og strå slås – men ikke ryddes bort med en gang. Først skal blomstene få frøe seg på nytt. 

Noe er riktignok allerede slått. For eksempel på baksiden av Jevnaker ungdomsskole er deler av blomsterengen slått fordi kanadapoppel var i ferd med å ta over – noe man slett ikke ønsker. 

Frøene som brukes er flerårige, så neste sommer er håpet at blomsterengene blir enda mer fargerike. 

Bildet viser en hvit og gul blomstereng.
Slik så blomsterengen på baksiden av Jevnaker ungdomsskole ut i sommer. Foto: Jevnaker kommune

Det er sådd med en frøblanding med disse norske artene:

 • Blåklokke
 • Prestekrage
 • Ryllikk
 • Tiriltunge
 • Stormaure
 • Knoppurt
 • Gulgåseblom
 • Nyserylikk
 • Rød jonsokblom
 • Engsmelle
 • Firkant perikum
 • Gulmaure
 • Marianøkleblom

Mer informasjon

I 2018 vedtok regjeringen en Nasjonal pollinatorstrategi, som handler om å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Denne kan du laste ned som pdf ved å trykke her

Denne er fulgt opp med en tiltaksplan, som du kan laste ned som pdf ved å trykke her.

Du kan også lese om Statsforvalterens arbeid med ville pollinerende insekter ved å trykke her.