Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal minner nå om at det i utgangspunktet ikke er lov å fôre ville hjortedyr.

Spesielt advares det mot å gi kraftfôr. 

Dette er svært kraftig kost for rådyr som i all hovedsak beiter fiberrike og generelt næringsfattig kvister, knopper og vekster på vinteren.  Det er nå funnet flere rådyr i Lunner som har dødd grunnet inntak av store mengder kraftfôr som sveller i magen deres.

Man har per nå ikke funnet dyr som er døde av samme årsak i Jevnaker. 

Det er forståelig at mange ønsker å hjelpe vilt som strever i krevende perioder, men det er viktig at det ikke settes i gang tiltak for å fôre ville dyr uten tilstrekkelig med kunnskap om regelverket, sykdomsfaren eller hva slags mat viltet har behov for. 

Det finnes kraftfôr med lite protein som kan benyttes, men dette forutsetter en tilvenningsperiode. 

I utgangspunktet er det ikke lenger lov å drive fôring av ville hjortedyr.

For å unngå dødelig sykdom

Etter at Chronic wasting desease (CWD), også kjent som skrantesyke, ble påvist i Norge for første gang i 2016 ble det en forskrift om tiltak for å begrense spredningen av sykdommen. 

Hele forskriften kan du lese på denne siden hos Lovdata.

Den er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. 

Symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene.

Selv om det ikke er påvist hjortedyr med skrantesyke på Hadeland, er det viktig å ha en føre var-holdning og unngå å samle hjortedyr på et mindre område. I forskriften står det at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr, med visse unntak. 

Søknad om nødfôring av hjortevilt skal sendes til mattilsynet og ikke startes før godkjenning er gitt.

Helt naturlig

Landbrukskontoret får stadig inn meldinger om at folk ønsker å fôre rådyr grunnet vanskelige forhold og observasjoner av rådyr som oppholder seg i hager og generelt nær bebyggelsen. 

Det er helt naturlig at en del av rådyrstammen ikke overlever ved harde vintre. 

Det er som regel de svakeste dyra som dør, og selv om dette kan være leit og trist for oss mennesker, fører bortfallet av svake dyra til at sterke dyra kan formerer seg og fører genene sine videre. 

Dette gir på sikt en sunn og robust rådyrstamme.  

Båndtvang

På grunn av de ekstraordinære snøforholdene, ble det innført ekstraordinær båndtvang fra 21. januar. 

Ordinær båndtvang gjelder fra 1. april til og med 20. august.