Det å være foreldre og foresatte er en spennende oppgave som byr på mye glede og positive opplevelser. Samtidig opplever også de fleste usikkerhet og utfordringer.

Med dette kurset blir omsorgspersonene satt i stand til å skape trygghet for barnet ved å forstå både barnet og seg selv bedre.

Kurset legger opp til refleksjon over foreldrerollen. Metoden har fått navnet Trygghetssirkelen på norsk. Det er utviklet i USA med navnet Circle of Security Parenting, og omtales derfor ofte som cos-p. Det er utviklet på bakgrunn av mer enn 60 års forskning innen utviklingspsykologi og tilknytningsteori.

Kurset gir foresatte kunnskap om barns grunnleggende behov og gir mulighet til å se, og trene på å se – og besvare disse behovene. Temaene er lett å kjenne igjen og gjelder oss alle. 

Kurset holdes av våre dyktige helsesykepleiere og familieterapeuter. Det gjennomføres hver høst og vår. Oppstart informeres om blant annet på kommunens nettsider. 

Ta gjerne kontakt med Christina Oure allerede nå for å bli satt på liste til neste kurs.

Illustrasjonen har til venstre et par åpne hender. Ved én står det
Trygghetssirkelen (Illustrasjon: Circle of Security Int.)

Formål

Målet med kurset er å:

  • Styrke din medfødte evne til – og ønske om – at barnet ditt skal være trygt
  • Lære å lese barnets behov
  • Støtte barnets evne til å håndtere følelser
  • Forbedre utviklingen av barnets selvtillit

Kurset er for deg som har barn fra 0 til 18 år. Kurset er uten deltakelse av barn.

Vi gjør oppmerksom på at kurset er en prosess, og at det er avgjørende at dere får med dere alle samlingene.

Bildet viser fire personer som står foran en vegg hvor det er malt en prestekrage. Man ser prestekragen mellom personene.
Fra venstre Birgitte Haugli, Christina Tørrissen, Christina Oure og Janine Andersen. Foto: Jevnaker kommune

Tilbakemelding fra tidligere deltakere

Det er gode tilbakemeldinger fra foresatte som har tatt kurset, som Jevnaker kommune har tilbudt i flere år. Våren 2023 var Janine Andersen og Christina Tørrissen to av deltakerne.

– Dette burde være obligatorisk. Jeg har anbefalt det til alle! Kurset har vært livreddende for oss. Det har gjort mye med stemningen hjemme – alle er blitt tryggere. 

– Jeg føler jeg har lært mer om meg selv, og kan se barna på en litt annen måte. Man lærer også mye om å se seg selv i relasjon til barnet.

Du kan lese mer om deres erfaringer i en egen artikkel. Der forteller også kurslederne Christina Oure og Birgitte Haugli mer om kurset. Artikkelen kan du lese ved å trykke her.