I søknaden skal det angis tider, aldersgruppe og hvilket lag og forening det søkes for. 
For dialog om tildeling av nøkler og annet i løpet av året må det være oppdatert kontaktinformasjon i søknaden. 
Forsamlingslokalene Furulund skole og Sportskafeen ligger også i bookup. Det finnes også andre forsamlingslokaler på Jevnaker som Bøndernes hus, Drengestua og Folkets hus. 
Det kan søkes om fast treningstid for skoleåret 2024/2025 i linken her

Trykk på linken her for å søke fast treningstid