Dersom du ønsker å fortsatt betale fire ganger i året, behøver du ikke å foreta deg noe. 

De som velger fire terminer får i 2024 følgende forfallsdatoer: 

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. september
 • 20. november

Mulighet for 12 terminer

Endring av antall terminer gjøres via Min kommune.

Slik gjør du det:

 • Logg deg inn, med for eksempel BankID
 • Velg Se eiendommer
 • Velg den aktuelle eiendommen (hvis du har flere)
 • Trykk på lenken «Kommunale avgifter for din eiendom»
 • Velg deretter «Min fakturahyppighet»

 

Velger du månedlig faktura før 20. januar vil du i 2024 bli fakturert i januar/februar med forfall i februar.

Du kan melde inn ønsket endring i antall terminer når som helst. Når endringen trer i kraft avhenger av hvilken periode som allerede er fakturert.  De som ønsker 12 terminer oppfordres til å ha efaktura eller avtalegiro.

 

Unntak

 • Vannmåleroppgjøret kan ikke fordeles over flere terminer. Oppgjøret kommer på faktura for februar (12 terminer) eller mars (fire terminer). 
 • Eiendomsskatt skrives ut 1. mars. Første kvartal blir derfor fakturert i mars. Resten av året faktureres eiendomsskatt sammen med de øvrige gebyrene. 

Forklaring til fakturaen

Forskudd vann og avløp

For vann og avløp betaler du et forskuddsbeløp hver termin. 

Beløpet er beregnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor.

Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at rundt 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

Du kan selv sjekke historikken til eget vannforbruk.

 

Avregning vann og avløp

På fakturaen med forfall i februar/mars kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor – det du leste av på vannmåleren ved nyttår. 

 • Har du brukt mer vann enn du har betalt forskudd for, blir fakturaen høyere enn ellers.
 • Har du brukt mindre vann enn du har betalt forskudd for, blir beløpet på fakturaen lavere.

Oppgjørsregningen fra fjoråret kan ikke fordeles på 12 terminer.

 

Feiing og tilsyn

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. 

Har du spørsmål om feieavgift, kan du kontakte brannforebygger på e-post feier@jevnaker.kommune.no.

 

Eiendomsskatt

I Jevnaker kommune er det vedtatt at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer verdsettes ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten når dette foreligger. 

Skattesatsen er fastsatt til 2,8 promille og bunnfradrag til 400 000 kroner. 

Du kan lese mer på våre sider om eiendomsskatt.

Vanlige spørsmål om fakturaen

Når forfaller fakturaen?

Hvis du har fire terminer, kommer regningene med følgende frister (2024):

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. september
 • 20. november

Hvis du har valgt 12 terminer, er forfallsdato den 20. i hver måned.

 

Hvor kan jeg se tidligere fakturaer?

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min kommune.

På Min kommune finner du informasjon om eiendommen din, med oversikt over eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. 
Ved flere eiere av en eiendom er det kun en av dere som får faktura. Finner du ikke fakturaen du ser etter, sjekk derfor med medeier av av eiendommen.

 

Jeg er ikke enig i grunnlaget for eiendomsskatten

Les mer om eiendomsskatt og hvor du kan si fra hvis du mener noe er feil.

 

Feieren har ikke vært her, hvorfor må jeg betale?

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.


Jeg har ikke pipe eller bruker ikke pipa

Kontakt brannforebygger for spørsmål om feiing og tilsyn på e-post feier@jevnaker.kommune.no.

 

Jeg har solgt huset, hva gjør jeg?

Vi sender fakturaen til den som står som eier av eiendommen (fakturamottaker) på faktureringstidspunktet. Hvis eiendommen får ny eier etter at vi har sendt ut faktura, må selger og kjøper selv avtale hvordan fakturaen skal fordeles mellom eierne og betales, eventuelt gjøres dette via megler. 

Det blir ikke gjort avregning i forbindelse med eierskifte av kommunen. 

Vann- og avløpsgebyr gebyrene er knyttet eiendom, ikke til person. 

Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

 

Vi kommer til å bruke mer/mindre vann enn vi betaler for

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for, kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet. Kontakt oss på e-post vannmaler@jevnaker.kommune.no.

 

Hva er abonnementsgebyr?

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. 

Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.