– Dette burde være obligatorisk. Jeg har anbefalt det til alle!

Det sier førstegangsmor Janine Andersen entusiastisk etter siste kurssamling.

– Kurset har vært livreddende for oss. Det har gjort mye med stemningen hjemme – alle er blitt tryggere. Som førstegangsmor følte jeg på en utrygghet, men nå vet jeg at det ikke bare er meg og at jeg ikke er en dårlig forelder, sier Janine Andersen.

Kursholderne familieterapeut Christina Oure og helsesykepleier Birgitte Haugli åpner en verktøykasse som setter omsorgspersonene i stand til å forstå både barnet og seg selv bedre.

– Jeg føler jeg har lært mer om meg selv, og kan se barna på en litt annen måte. Man lærer også mye om å se seg selv i relasjon til barnet, sier Christina Tørrissen.

Som tobarnsmor og ansatt i barnehage er det nok av situasjoner hvor alt dette kan komme til nytte.

Refleksjon

Kurset legger opp til veiledning og refleksjon. Metoden har fått navnet Trygghetssirkelen på norsk. Det er utviklet i USA med navnet Circle of Security Parenting, og omtales derfor ofte som cos-p. Det er utviklet på bakgrunn av mer enn 60 års forskning innen utviklingspsykologi og tilknytningsteori.

Målet er å finne svar ved å reflektere over rollen som omsorgspersoner.

– Nå kan vi hjelpe barnet til å organisere følelsene sine. De har mange følelser, men vet ikke helt hva de skal gjøre med dem, sier Janine Andersen.

– Vi får ikke en bruksanvisning, men godt med pekepinner og verktøy til å takle foreldrerollen bedre og på en annerledes måte, sier Christina Tørrissen.

Eksempler

Janine og Christina trekker fram hvert sitt konkrete eksempel som de fleste foreldre vil kunne kjenne seg igjen i:

  • Det er hentetid i barnehagen. Det er litt sinne. Litt tårer. Den voksne er sliten og kanskje stressa på å komme seg hjem. Situasjonen låser seg.

– Nå vet vi at han trenger nærhet, og ikke masse spørsmål. Han blir sint fordi han er sliten, ikke fordi han egentlig er sint, påpeker Janine.

  • Man «skal bare» sjekke noe på mobilen. Mens man taster og scroller forsøker barnet å få kontakt, men får et «vent litt, jeg skal bare …» til svar.

–  Slike brudd i relasjonen mellom deg og barnet er ødeleggende over tid, sier Christina, og innrømmer at hun fikk seg en liten aha-opplevelse da dette ble tema.

Bildet viser to personer sittende i en orange sofa. Begge sitter med hendene i fanget, og ser mot kamera. Bildet er tatt fra litt på siden av sofaen.
Birgitte Haugli og Christina Oure holder cos-p-kurs. Foto: Jevnaker kommune

En holdning

Kurset er gruppebasert, noe som gir en annen dimensjon enn en-til-en-veiledning. Du får oppleve at andre har det som deg, og det gir ekstra dynamikk til refleksjonene.

Trygghetssirkelen er ikke en fasit, men en holdning til hvordan vi får trygge barn, framhever Christina Oure. Og det handler ikke bare om å forstå barnets følelser og handlinger, men også å bli kjent med egne følelser.

– Du skal egentlig ikke lære noe nytt – det som bevisstgjøres på kurset foregår allerede. Men du får hjelp til å reflektere, utdyper Birgitte Haugli.

– Det er viktig at det er den voksne som tar ansvar for stemningen og trivselen hjemme, legger Christina Oure til.

Kurset hjelper deg å oppdage både hva du er god på, og hva du bør øve på. Ved å identifisere gjentakende situasjoner, økes bevisstheten om hva som utløser dem og hvordan de best kan håndteres.

Når du blir mer bevisst egne følelser kan du lettere møte barnets behov for trygghet.

Trygghet og omsorg for barnet er to ting samtidig – på den ene måten at foresatte er faste og tydelige, men viser det med godhet i stemme og kropp.

«Følg barnet når du kan, ta ledelsen når det er nødvendig», er et mantra innen Trygghetssirkelen.

– Hvis ikke kommer man jo aldri hjem fra barnehagen, legger Christina Oure til med litt latter.

– Trygge voksne gir trygge barn.

Illustrasjonen har til venstre et par åpne hender. Ved én står det
Trygghetssirkelen (Illustrasjon: Circle of Security Int.)

Et kurs for alle

Deltakerne har full taushetsplikt, og er så anonyme som de selv ønsker. Den enkelte avgjør selv hvor mye de eventuelt deler fra egen hverdag.

Kurset innebærer refleksjoner både i gruppen som helhet og i mindre grupper.

Både deltakere og kursholdere understreker at dette er for alle – enten man har det vanskelig eller ikke. Og det er aldri for seint å bli med.

Dette kurset er ikke noe kommunene er pålagt å tilby.

 – Når Jevnaker kommune har valgt å investere i kompetanse og satse på dette er det fordi vi vet hvor stor betydning det har at foresatte er trygge i rollen sin som far og mor og kan være både varme og tydelige. Her får foresatte konkrete verktøy til å forstå hvilke behov barnet har, hvilke signaler de gir og hva de som mor og far kan gjøre for å møte disse behovene på en måte som gjør at deres barn står sterkere rustet til å møte utfordringer de vil møte i livet, sier kommunalsjef oppvekst og kultur, Anette Juul Pedersen.