Hva er en barnekoordinator

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging. Videre skal barnekoordinator sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om aktuelle velferdstjenester, samt bidra til fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

Hvem har rett til barnekoordinator

Foresatte med barn under 18 år, eller som venter barn, med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester og/eller velferdstjenester. Det er ikke et vilkår at barnet har fått en diagnose.

Vil du vite mer om barnekoordinator, se Helsedirektoratet sine sider
 

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.