En hilsen fra ordføreren

22. juli er det 10 år siden Norge ble rammet av terror. Totalt ble 77 mennesker drept av bomben i regjeringskvartalet og i det feige angrepet på AUF-ungdommen på Utøya. Selv om det ikke var innbyggere fra Jevnaker som ble direkte berørt, er vi mange som kjenner, eller kjente noen som ble rammet denne julidagen. Altfor mange mistet en sønn, en datter, en søster, en bror eller et barnebarn. Andre mistet en mor eller far og mange unge mistet vennene sine.

I tillegg til de drepte, ble over 150 mennesker skadet -  mange alvorlig etter bomben. På Utøya ble 60 unge mennesker skadet, over 30 av dem ble skutt og overlevde utrolig nok dette. Mange har også fått psykiske skader etter hendelsene. De har fått livene sine totalt endret etter denne dagen. 

«Vi må aldri glemme og – Aldri mer Utøya» er uttrykk vi må huske og ta vare på. Det er svært viktig at vi husker hvordan en terrorist kunne uføre disse grusomme handlingene alene, og hvordan et slikt hat til andre mennesker kunne bli til.

Det er viktig å minnes de som ble borte, og ta vare på de som ble skadet og fikk livene sine totalt endret. Vi må ikke glemme de som sitter igjen med sorg og tap, og heller ikke de som overlevde og hver dag kjemper for å komme seg videre.

Det er viktig å minnes hvordan vi som nasjon sto opp mot hat, med kjærlighet og samhold. 

La meg sitere Hans Majestet Kong Harald, som i sin tale sa følgende:

 

Det er når nasjonen vår blir satt på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre.

Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten.

Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv.

Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.

 

Jeg har stor tro på at inkludering, forståelse og toleranse for hverandre og hverandres forskjeller, er viktige stikkord for å hindre at dette skal skje igjen. Vi skal minnes de som ble drept denne dagen for ti år siden og våre tanker går til familiene, vennene og de som fortsatt kjemper for å ta livene sine tilbake etter terrorangrepet.

Med takknemlighet tenker jeg også på alle de som bidro i redningsarbeidet og dagene etterpå, enten i tjeneste som brannmann, politi, sykepleier eller som frivillig. Dere gjorde en viktig innsats. Mange fra Jevnaker bidro her.

La oss holde fast på fellesskapet og et åpent norsk demokrati.

Hilsen fra
Morten Lafton
ordfører, Jevnaker.

Dette skjer i Jevnaker den 22. juli

Kirkene over hele landet vil markere dagen med klokkeringing fra klokka 12.00 til klokka 12.05. Det skjer også i Jevnaker. I tillegg er Randsfjord kirke åpen fra klokka 12 - 14 torsdag den 22. juli. Det blir muligheter for å tenne lys, lytte til orgelmusikk og ha en stille stund.