Pc-er

Biblioteket har tre publikumspc-er som er tilknyttet skriver. 

Kopimaskin og skanner

Det er mulig å ta utskrifter og kopiere dokumenter. (Skanning fungerer ikke for øyeblikket)

Du kan skrive ut fra publikums-pcene, eller ta trådløs utskrift fra egne enheter. For å skrive ut fra egne enheter må du være koblet til gjestenettet vårt.

Priser for utskrifter:

  • 2 kroner per ark i svart/hvitt for A4-format
  • 4 kroner per ark i farger for A4-format

Du kan betale med enten kort eller Vipps. 

Trådløst nett

Du kan benytte trådløst nett i biblioteket. Finn nettverket JKGjest og logg deg på. Du trenger mobiltelefon for å logge deg på.

3D-printer

Har du en modell du trenger å få printet? Eller er du bare nysgjerrig, og ønsker å prøve en 3D-printer?

Pris for 3D-print

Oppstartspris for print: Kr. 20,-

Kostnader for modellen
Ultimaker 2+ kr. 10,- pr. 10 gr.
Ultimaker 2+ gir deg antall gr/ml i sliceren.

Personer over 18 år kan booke 3D-printeren vår. For selvstendig betjening av 3D-printeren må du være en sertifisert 3D-printer. Enten gjennom kurs hos oss, eller tilsvarende fra et annet bibliotek/institusjon.

Ta kontakt for en rask innføring i 3D-printing: masn@jevnaker.kommune.no

Møter i biblioteket

Biblioteket disponerer ingen lukkede møterom. Biblioteket er selvbetjent fra 8 til 21 hver dag, hele året og kan ikke lånes til lukkede møter eller arrangementer.  

Ideelle/allmennyttige lag og foreninger kan ha mindre møter i biblioteket i åpningstid eller selvbetjent tid, med de fasilitetene som finnes der. (Det er ikke tilgang til lydanlegg, projektor eller kjøkken). 

Det vil kunne være andre besøkende i lokalet og møtet må ikke være til hinder for andre besøkende sin bruk av biblioteket.  

Det gjøres avtale med bibliotekleder i hvert enkelt tilfelle.  Skjema for utlån av nøkkelkort må fylles ut og signeres før nøkkelkort kan lånes. 

Biblioteket lånes ikke ut til politiske eller religiøse organisasjoner eller foreninger. 

Samarbeid om arrangementer

Biblioteket samarbeider gjerne med lag, foreninger og privatpersoner om arrangementer.  

Hvis du har et forslag til samarbeide bør du ta kontakt med bibliotekleder i god tid. Vi planlegger programmet vårt for et halvår av gangen. Biblioteket har dessuten begrenset med ressurser til å gjennomføre arrangementer. Dette gjelder både personalressurser og økonomiske ressurser.  

Bibliotekleder har redaktøransvar for arrangementer i biblioteket.