Skaff deg digitalt nasjonalt lånekort

Har du ikke nasjonalt lånekort? Nå er det mulig å få digitalt nasjonalt lånekort. Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på nb.bib.no.

Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.).

Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib.

For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å knytte seg opp.