Film

Filmbib er en strømmetjeneste for kortfilm og dokumentarfilm. Alle med nasjonalt lånekort kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom Filmbib.

Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film.

Du kan se kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Filmbib har en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier. Her er også historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer og mye mer.