Det melder Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA). 

Hentedagen blir forskjøvet tre virkedager fram i tid. Dette er oppdatert i hentekalenderen.

Bakgrunnen for denne endringen er at HRA nå setter inn ekstraordinære tiltak for å komme i rute etter en vinter med krevende kjøreforhold, mannskapsmangel og forsinkelse på nye biler.

Du kan lese mer om både bakgrunnen og endringene som nå gjøres i denne artikkelen på HRAs nettsider. Der får du også informasjon om hva du kan gjøre dersom dunkene er fulle.