Nye E16 Olum-Eggemoen åpnet offisielt den 7. juli. Dagen etter startet bompengeinnkrevingen. Tidligere i juni sendte Jevnaker kommune inn en klage på takstvedtaket for bompengeprosjektet. Vedirektøren lovet under åpningen av veien å komme med et svar på klagen denne uken. 
– Jeg er glad for at vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har gjort som hun lovte, og har fått håndtert klagen i løpet av denne uka, sier Morten Lafton. 
Vegdirektørens anbefaling er sendt til Samferdselsdepartementet. 

Hovedpunktene i klagen

Hovedpunktene i klagen fra Jevnaker kommune ble behandlet i kommunestyret den 22. juni. Dagen etter ble klagen sendt til Vegdirektoratet og den innholdt følgende punkter:

 1. Det forutsettes at ingen husstander i Jevnaker må betale bomavgift for å komme seg til sentrum i Jevnaker.
 2. Det forutsettes at innbyggere i Jevnaker fritas fra å betale bomavgift for å bringe og hente barn i Stortjernet barnehage. Fritaket omfatter også ansatte i barnehagen som kjører til og fra arbeid i Stortjernet barnehage.
 3. Det skal ikke avkreves bomavgift både på hovedvei og sidevei for å kjøre inn eller ut av Jevnaker.
 4. Det bes om fritak for nullutslippskjøretøy på bomsnitt 2,3 og 4.
 5. Det bes om at times regel på sideveier utvides til to timer.
 6. Det klages på manglende underretting og kunngjøring om Vegdirektoratets takstvedtak til Jevnaker kommune.

Anbefalingene

Anbefalingene fra Vegdirektøren som kom torsdag den 14. juli er nå sendt til Samferdselsdepartementet. I korte trekk er anbefalingene følgende:

 1. Vegdirektoratet er åpne for å finne løsninger for de 80 husstandene  i Jevnaker som i dag ligger utenfor bomringen og som må betale for å komme til kommunens sentrum.
 2. Vegdirektoratet mener det ikke er hjemmel for fritak for de som skal hente eller bringe barn i Stortjernet barnehage.
 3. Vegdirektoratet ser at i dagens takstopplegg med betaling både på hovedvei og sideveier, kan det inntreffe uheldige forhold. De anbefaler en utbedring slik at "nytteprinsippet sikres på en bedre måte".
 4. Vegdirektoratet mener at elbiler (nullutslippskjøretøy) ikke skal fritas fra takstvedtaket.
 5. Vegdirektoratet vurderer ikke at to timers-regel på sideveier kan imøtekommes.
 6. Vegdirektoratet mener underretting og kunngjøring av takstvedtakene er ivaretatt.
Bildet viser Senterpartiets Harald Antonsen
Harald Antonsen, Senterpartiet

Skuffet

Harald Antonsen i Senterpartiet og leder for opposisjonen, leser anbefalingen fra Vegdirektoratet og sier at det er fortsatt mangler sammenlignet med kommunestyrevedtakene som er gjort de senere år. Både han og ordfører Morten Lafton er skuffet over at man ikke er mer konkret, slik at takstopplegget blir mer rettferdig for lokalsamfunnet. 

– Takstsystemet slik det er i dag slår feil ut både for privatbilister og tungtransport. Det er viktig at Jevnaker kommune nå sender inn innspill slik at vi kan få den endelige avgjørelsen i departementet mer riktig, mer rettferdig for lokalsamfunnet og innbyggerne våre, sier Antonsen.

 

Bildet viser samferdselsministeren
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Opp til samferdselsministeren

Morten Lafton forteller at Jevnaker kommune har 14 dager til å komme med innspill til Samferdselsdepartementet. 

– Det viktigste blir da å sikre husstandene våre, akkurat slik Vegdirektoratet skriver. Vi kan ikke ha det slik at innbyggere skal betale for å komme til sentrum av Jevnaker. Vi skal også komme med gode innspill slik at vi ikke må betale dobbelt for å kjøre på både ny vei og sideveier. Slik det er nå blant annet ved Bergermoen  - er uholdbart! Vi skal også følge opp problematikken rundt Stortjernet barnehage.

Saken avgjøres av Samferdselsministeren.

– Jeg har en klar forventning om at dette nå skal løses så snart som mulig, sier ordfører Morten Lafton til Ringerikes Blad. – Nå blir det opp til Samferdselsdepartementet å finne en løsning. Statsråd Jon-Ivar Nygård har gått langt i å gi løfter om at han skal finne en løsning, og det har jeg tillit til at han vil gjøre!