Vaksineanbefalinger for våren 2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine til personer som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene. Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4.dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong. 

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått koronainfeksjon, og for de over 75 år som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
  • Vaksine og vaksinering er gratis for de som ønsker vaksine.

 

Hvis du ønsker å ta koronavaksine må du bestille time på Apotek 1 på Jevnaker:

Dette kan gjøres elektronisk eller ved å komme innom eller ringe tlf. 61 31 11 50.
De neste datoene det settes vaksiner på Apotek 1 er: 28/4, 4/5, 25/5 og 31/5.
Det er også mulighet til å bestille 4.dose ved apoteket.

 

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Dette er imidlertid en heterogen gruppe og behovet for videre vaksinasjon kan være avhengig av mange individuelle faktorer. Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset. Dette er beskrevet i Vaksinasjonsveilederen.

 

Informasjon om oppfriskningsdose til de som er 18 til 74 år.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose til høsten, før vintersesongen 2023-24.

Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen skjer på Jevnaker helsestasjon.

Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Her kan du kontakte helsestasjonen.

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Ta kontakt der vaksinen er satt, hvis noe mangler.

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/