Anbefaling om oppfriskningsdose for personer over 65 år

Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

  1. Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  2. Personer 65-74 år (planlagt oppstart etter 1. september).
  3. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 (planlagt oppstart etter 1. september).

Hvem bør ta vaksine?

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for personer over 65 år gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

 

Når kan jeg ta ny oppfriskningsdose?

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
Har du hatt koronavirus, bør det gå tre uker fra du er frisk igjen til du tar ny vaksinedose.

 

Når er vaksinene tilgjengelig?
Brukerne på institusjon, på dagsenter og i omsorgsboligen har fått tilbud om vaksine.
Personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie, vil få tilbud om vaksine fortløpende.

Hvis du ønsker vaksine er det også mulig å bestille time på Apotek 1 på Jevnaker disse datoene: 19/8, 24/8, 26/8, 8/9 og 22/9.

Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen skjer på Jevnaker helsestasjon.

Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Her kan du kontakte helsestasjonen.

Vaksinering av voksne

Det er nå Apotek 1 på Jevnaker som setter vaksiner mot covid-19


Dersom du ønsker å bestille time for vaksinering hos apotekene på Jevnaker så kan du bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø eller ta kontakt med apoteket. 

De neste datoene det settes vaksiner på Apotek 1 er: 19/8, 24/8, 26/8, 8/9 og 22/9.

Vaksinasjon mot influensa

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for influensavaksinasjon er de samme som foregående sesonger, og målgruppene for vaksinasjon er i stor grad overlappende for influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Tidspunkt for når en ny oppfriskningsdose med koronavaksine bør gis er ikke avklart, men det kan være aktuelt å gi denne i samme tidsperiode som influensavaksine, og samvaksinering kan være aktuelt.

Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale samvaksinering med pneumokokk- og koronavaksine. Pneumokokkinfeksjoner er ikke i samme grad styrt av sesong og vaksinen gir også vesentlig lengre beskyttelse enn både influensa- og koronavaksine. Vaksinering mot pneumokokker kan derfor med fordel gjøres før høsten. De som ønsker denne vaksinen tar kontakt med sin fastlege.

Vaksinasjon av barn i risikogruppene

Det er vesentlig flere barn i alderen 0-18 år som har økt risiko for alvorlig influensa enn for alvorlig koronasykdom. I sesongen 2021/22 er influensavaksinasjonsdekningen for barn i risikogruppene på bare 8 %. Vi må ta høyde for at influensaepidemien neste sesong kan bli kraftig og gi stor sykdomsbyrde både blant barn og voksne. For å begrense alvorlig influensasykdom og dødsfall blant disse barna er det svært viktig at de får influensavaksine. For å få dette tar dere kontakt med fastlegen.

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/