Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen skjer på Jevnaker helsestasjon på følgende  datoer:  6. juli og 3. august kl. 14.00.

Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Her kan du kontakte helsestasjonen.

Vaksinering av voksne

Det er nå Apotek 1 på Jevnaker som setter vaksiner mot covid-19


Dersom du ønsker å bestille time for vaksinering hos apotekene på Jevnaker så kan du bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø eller ta kontakt med apoteket. Det settes vaksiner en gang i måneden.

De neste datoene det settes vaksiner på Apotek 1 er:  23. juni, 14. juli og 26. august.

Informasjon om en ytterligere dose med koronavaksine:

  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar
    FHI anbefaler denne gruppen å ta imot en oppfriskingsdose, den 4.dosen. Les mer i brevet fra fhi
  • Personer over 80 år
    Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose 4 måneder etter siste oppfriskingsdose hvis de selv ønsker det. Les mer i brevet fra fhi.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksinasjon høsten 2022

Det mest sannsynlige scenarioet nå er at kommunene vil bli bedt om å tilby en ny dose koronavaksine til aldersgruppen 65 år og eldre og personer med underliggende sykdommer til høsten. Det kan bli aktuelt med flere aldersgrupper, men dette er foreløpig ikke avklart.

Vaksinasjon mot influensa

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet for influensavaksinasjon er de samme som foregående sesonger, og målgruppene for vaksinasjon er i stor grad overlappende for influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Tidspunkt for når en ny oppfriskningsdose med koronavaksine bør gis er ikke avklart, men det kan være aktuelt å gi denne i samme tidsperiode som influensavaksine, og samvaksinering kan være aktuelt.

Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale samvaksinering med pneumokokk- og koronavaksine. Pneumokokkinfeksjoner er ikke i samme grad styrt av sesong og vaksinen gir også vesentlig lengre beskyttelse enn både influensa- og koronavaksine. Vaksinering mot pneumokokker kan derfor med fordel gjøres før høsten. De som ønsker denne vaksinen tar kontakt med sin fastlege.

Vaksinasjon av barn i risikogruppene

Det er vesentlig flere barn i alderen 0-18 år som har økt risiko for alvorlig influensa enn for alvorlig koronasykdom. I sesongen 2021/22 er influensavaksinasjonsdekningen for barn i risikogruppene på bare 8 %. Vi må ta høyde for at influensaepidemien neste sesong kan bli kraftig og gi stor sykdomsbyrde både blant barn og voksne. For å begrense alvorlig influensasykdom og dødsfall blant disse barna er det svært viktig at de får influensavaksine. For å få dette tar dere kontakt med fastlegen.

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/