Alle over 65 år tilbys en oppfriskingsdose. Vi startet denne vaksineringen i november, og vi har ringt til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time.
Det er noen vi ikke har fått svar hos. Hvis dere har noen i familien som er 75 år og eldre er det fint om dere spør om de har fått en telefon fra kommunen med tilbud om en oppfriskingsdose. Hvis ikke - er det fint om dere tar kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no

De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

Det er Pfizer og Moderna som tilbys som oppfriskingsdose.  FHI har tidligere skrevet at man godt kan kombinere ulike koronavaksiner ved dose 1 og 2. Samme prinsipp gjelder også ved oppfriskningsdose. 

Vi vaksinerer i det tidligere Rema 1000-bygget, i Hønefossvegen 1.

Tilbud om 3. dose før påske

Når vi er ferdig med å vaksinere de som er over 65 år med 3. dose vil vi kalle inn de som har en underliggende sykdom og har ventet lengst på oppfriskningsdosen. Deretter kalles inn de øvrige etter tur,så raskt det lar seg gjøre.

Det vil komme en invitasjon på SMS til alle med mulighet til å sette seg opp på time til vaksine. Akkurat når dere får invitasjonen er vanskelig å si dessverre, men de fleste vil få tilbud om 3. dose i starten av 2022. 

Anbefaler 5 måneder mellom dosene

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å endre intervallet mellom siste dose i primærvaksineringen (for de fleste dose 2) og oppfriskningsdose til minimum 5 måneder for alle som anbefales en oppfriskningsdose. Bakgrunnen er en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for alvorlig sykdom blant enkelte grupper.

Anbefalingen om 5 måneder mellom siste dose i primærvaksineringen og oppfriskningsdose gjelder for alle personer som til nå er anbefalt en oppfriskningsdose:

• personer 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
• personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19
• ansatte i helse- og omsorgstjenesten