Busstilbudet ble satt opp denne sommeren for å frakte tusenvis av turister til Jevnaker, i tråd med gode erfaringer siden 2021. 

Busstilbudet gjør det også mulig å ta direktebuss for innbyggerne i Jevnaker til Oslo, noe flere gjør enten det er i forbindelse med fritidsreiser eller jobb. 

– Og vi håper lokale vil bruke bussen enda mer, sier Ingvild Magnus Haraldsen, markedskoordinator Hadeland og Ringerike i Visit Øst-Norge.

Både hun og Bjørn Rebne, kommersiell direktør i Vy Buss, er godt fornøyde med årets sesong.

Vi ser også at andre enn turister benytter tilbudet og håper at dette kan øke til neste år, sier Rebne.

Trykk her for tidspunkter og stoppesteder

Når?

Ekspressbussen kjøres fredager, lørdager og søndager til og med 15. oktober. Deretter lørdager og søndager til og med 29. oktober.

Tidspunkter:

  • Fra Oslo bussterminal: kl. 10:15
  • Ankomst Hadeland Glassverk: kl. 11:45
  • Fra Hadeland Glassverk: kl. 16:50
  • Ankomst Oslo bussterminal: kl. 18:20

Holdeplasser

  • Oslo bussterminal, plattform A10
  • Filipstad terminal
  • Lysaker stasjon
  • Sandvika bussterminal
  • Kistefos Museum
  • Hadeland Glassverk

En del av tilbudet er også shuttlebuss mellom Hadeland Glassverk og Kistefos. Dette er inkludert i ekspress-billetten, og er ikke en egen rute.

Haraldsen er veldig glad for det gode samarbeidet reiselivet har hatt på Jevnaker.

Både aktører, destinasjonsselskap og kommune har stått samlet sammen med Vy og fått på plass den kommersielle ruten.

– Samarbeidet mellom Kistefos, Hadeland Glassverk og Vy Express er godt, understreker Rebne.

Slik gis et tilbud til alle som ønsker å reise grønt eller av andre grunner ikke har bil tilgjengelig for å reise. Som eksempel har Fjord Tours hatt en «Norge i et nøtteskall»-pakke hvor reisende med Color Line tar denne bussen til Jevnaker.

– De kunne aldri ha laget denne opplevelsen uten direktebussen, påpeker Haraldsen.

Bærekraft

Dette handler ikke bare om å trekke flest mulig til Jevnaker, men også å få ned både klimautslipp og presset på antall biler her.

– Vi vet det kan være et stort trykk på lokalbefolkningen på de travleste dagene om sommeren. Hvis flere benytter seg av kollektivtrafikk kan dette hjelpe, sier Haraldsen.

Hun er også prosjektleder for et langsiktig arbeid med bærekraftig reisemålsutvikling, og håper på et enda bedre samarbeid med transportører i årene som kommer.

– Vi vet at mulighetene for å reise kollektivt går betraktelig ned i feriene, men det er da reiselivet i vår region blomstrer. Det er krevende å være på besøk her uten bil, men dette håper vi å endre på i årene som kommer. 

Kjenner du noen som gjerne skulle ha kommet til Jevnaker, men er usikker på hvordan? Tips dem da vel!