Fra 5. juli ble de norske innreise-restriksjonene og karantenereglene endret til samme terskelverdier som i EU. Mange land er nå merket som grønne og det betyr at mange benytter muligheten for å reise utenlands i sommerferien.
Fungerende kommuneoverlege i Jevnaker, Karin Møller ber folk ikke legge igjen det gode smittevernet hjemme når de reiser på ferie.
Covid-19 virus tar ikke sommerferie. Det er fortsatt lokale utbrudd både i Norge og i flere andre land, også de som vi tradisjonelt reiser på ferie til. Grunnleggende smitteverntiltak som håndhygiene, avstand og bli hjemme når du er syk er sammen med å redusere antallet av kontakter du har hver uke, de viktigeste tiltakene du kan bidra med uansett hvor du oppholder deg.

 

Husk testing

Dersom du skal ut å reise er det viktig å huske at du skal ta koronatest både ved utreise og ved innreise til Norge. Alle som kommer til Norge har plikt til å teste seg ved grenseovergangsstedet. Dette gjelder også reisende fra grønne land og områder. Det er enkelte unntak fra kravet, blant annet for fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder (jf. covid-19 forskriften §4d). Barn under 12 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Du kan lese mer om dette her: reiseråd.

Fungerende kommuneoverlege Møller ber alle følge med og holde seg oppdatert på gjeldene reiseråd mens pandemien pågår.
Som reisende er du selv ansvarlig for å følge med og for å ha kjennskap om de regler som gjelder for din reise. Du må også være forberedt på at reglene kan endres mens du er på reise. Folkehelseinstituttet følger situasjonen i samarbeid med internasjonale myndigheter. Det vil stadig være justeringer av hvilke krav som settes for inn og utreise fra Norge. Det handler om regler for koronasertifikat, testing og karantene.

 

Testbrakken sommer

Slik gjør du det i Jevnaker

Dersom du skal på ferie til utlandet og ikke er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 de siste 6 månedene, så oppfordrer vi dere til å gjøre følgende:

Jevnaker kommune ber innbyggere som kommer FRA utlandet om å bestille koronatest selv.
Det gjør du ved å bestille time her: koronatest

Koronatest TIL utreise kan ikke vi i Jevnaker kommune hjelpe deg med.
Det betyr at innbyggere selv må bestille en slik test på det «private markedet». Private aktører finner du ved å søke på nettet.

Oppdatert informasjon finner du her

Her finner du oppdatert informasjon om:

Har du spørsmål?

Informasjonstelefonen til Helsenorge: 815 55 015
Fra utlandet kan du ringe: +47 21 89 80 42.

Jevnaker kommune kan besvare henvendelser på e-post: korona@jevnaker.kommune.no
Koronatelefonen er åpen fra klokka 08-11 på hverdager: 948 13 228