Hva er en nærkontakt?

Du vil få oppgitt hvor lenge du skal være i karantene fra smittevernteamet i Jevnaker kommune. Er du nærkontakt med flere bekreftet smittet og har ulike datoer for når du er ferdig med karantenen, er det datoen som legger lengst frem i tid som gjelder.  

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Man begynner å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Hvordan være i karantene?

Hvis du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 (smittekarantene) eller fordi du har vært på reise i et land eller område med mye smitte (innreisekarantene).

Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder trenger du ikke å gå i verken smittekarantene eller innreisekarantene.

Har du fått én dose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden du fikk dosen, får du unntak fra smittekarantene dersom du tester deg mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. Du behøver ikke være i karantene frem til du får testsvar. Vær oppmerksom på at du som beskyttet ikke har unntak fra innreisekarantene. Beskyttede og barn under 18 år kan imidlertid avslutte innreisekarantene dersom de tester negativt på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter ankomst.  

Når du er i karantene, gjelder følgende: 

 • For innreisekarantene: Du skal være i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Karantene kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst. De som er beskyttet mot covid-19 (3-15 uker etter første vaksinedose) og barn under 18 år kan avslutte innreisekarantene dersom de tester negativt på PCR test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Foreløpig er det kun fremvisning av koronasertifikat (norsk, dansk, svensk eller EUs digitale koronasertifikateller eller NHS Covid-pass fra England eller Wales) med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.
 • For smittekarantene: Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste kontakt med den som er smittet. Dersom du oppholder deg i en bolig med en annen som i løpet av karantenetiden får positivt testresultat må du starte på en ny karanteneperiode fra siste tidspunkt dere hadde kontakt. Karantenen kan forkortes dersom det foreligger en negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste kontakt med den smittede.
   
 • Alle som er i smittekarantene, bør teste seg.
 • Når du er i karantene, bør du holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Er du i tvil om du skal være i karantene? Ta karantenesjekken (helsedirektoratet.no)

Har du ærend på eksempelvis matbutikk eller apotek bør du få hjelp til dette.
Har du ingen i husstanden til å hjelpe deg kan du kontakte Jevnaker frivilligsentral, på tlf. 48 40 52 19 for hjemlevering.