Dersom du er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

Fra og med den 15. desember 2021 gjelder dette:

Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn.

Du skal ta selvtest, hurtigtest eller PCR-test så snart som mulig, og PCR-test 7 døgn etter kontakten med den smittede. Karantenen kan avsluttes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Det kan være vanskelig å holde helt avstand dersom du bor sammen med en eller flere personer som er smittet og som trenger omsorg. I slike tilfeller vil kommunens smittesporingsteam informere deg om når du er ferdig med karantenen.

Er du under 18 år har du ikke plikt til testing og karantene, men du anbefales å følge samme regime.

Dersom du får symptomer bør du holde seg hjemme, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og teste deg.

Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende PCR-prøve på teststasjon.

Hold deg oppdatert på hele karantenesituasjonen på fhi.no

Øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt, men anbefales å teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test to dager senere.
Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. (Nytt fra 13.01.22)

 

Unntak for karantene

Det finnes noen viktige unntak fra smittekarantene:

 • Alle som har gjennomgått covid-19 de siste tre månedene, både husstandsmedlemmer og øvrige.
 • Alle som har fått oppfriskningsdose for minst en uke siden. Men hvis du er husstandsmedlem, må du teste deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i syv døgn for å være unntatt smittekarantenen.
 • Arbeidstagere som innehar kritiske samfunnsfunksjoner, forutsatt at de tester negativt ved arbeidsdagens start i hele syvdagersperioden.
 • Øvrige nærkontakter som er under 18 år, men de anbefales likevel å teste seg.

Les mer: fhi.no informasjon til nærkontakter

Hvordan være i karantene?

 

Dersom du må i karantene gjelder dette:

 • Du bør holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Er du i tvil om du skal være i karantene? Ta karantenesjekken (helsedirektoratet.no)

Har du ærend på eksempelvis matbutikk eller apotek bør du få hjelp til dette.
Har du ingen i husstanden til å hjelpe deg kan du kontakte Jevnaker frivilligsentral, på tlf. 48 40 52 19 for hjemlevering. 

 

Nakstad forklarer de nye karantenereglene

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad utdyper de nye karantenereglene - se innslaget på VGTV