Det er nå en uke siden samfunnet for fullt startet opp igjen etter en lang sommerferie. Flere steder i landet blusser det opp flere tilfeller av covid-19. Det fører til at stadig flere blir testet. Pågangen på laboratoriene øker og prøvesvaret tar derfor lenger tid enn tidligere. 2-3 dager er nå vanlig å vente før svaret foreligger.

Svaret på hurtigtestene vil som før være tilgjengelig i løpet av et par timer etter testingen, da registreringen gjøres lokalt. Er det mange til testing aktuell dag vil noe forlenget svartid påregnes da det tar litt tid å få registrert svarene. Likevel vil hurtigtester tatt på dagtid, være tilgjengelige i løpet av noen timer.

Smittekarantene og test

Er du i ordinær smittekarantene (uvaksinert, delvaksinert i testregime for unntak) er en ordinær PCR-test (koronatest) påkrevet for å teste seg ut av karantene med test på dag 7. Dette vil også gjelde barn som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter (bestevenn, kjæreste) av en smittet. 
Hva slags karantene du er i bestemmes av smittesporingsteamet.  
For forkortet karantene kreves altså en-PCR test. Uten denne testen vil karantenetiden være 10 dager.Svar på test foreligge før karantenen avsluttes.

For barn som er definert som « øvrige nærkontakter» (f.eks. ved påvist smitte i en klasse, fritidsaktivitet) kreves kun en hurtigtest for å være unntatt karanteneplikt. Hurtigtesten gjennomføres på skolene av helsesykepleier.  Alle pålagte tester må gjennomføres for å være unntatt karantene. Er prøven tatt på skolen, må et positivt svar på hurtigtesten følges opp med en vanlig koronatest (fremre nese hos barn). Dette gjøres i helsetjenesten.

Har du symptomer vil vi alltid ta en koronatest i tillegg til en hurtigtest.


Hos voksne er det anbefalt prøve ved symptomer i både nese og svelg. Hos barn vil vi tilstrebe å kun gjennomføre en fremre neseprøve også her. Imidlertid er vi avhengig av å få nok materiale på testpinnen for å få et svar vi kan stole på. Derfor må av og til prøvetakingen tilpasses under testingen.

Prøvetaking hos barn

Barn kan oppleve prøvetaking som ubehagelig.  
Vi forsøker derfor  å gjennomføre en fremre neseprøve (både til hurtigtest og ordinær koronatest) i de fleste situasjoner da dette er enklere å gjennomføre og oppleves mindre ubehagelig. Vi vil innen utgangen av uke 35 motta tester som minsker ubehaget ytterligere enn de vi har tilgjengelige i dag.

Ved prøvetaking av barn anbefales det at barnet sitter på fanget til en trygg voksen (for eksempel mor eller far). Barnet bør sitte med kroppen rett frem, slik at barnet sitter godt inntil den voksnes mage og bryst, og den voksne kan holde en fast hånd på pannen og den andre hånden over armene til barnet. Hos mindre barn kan man la Prøvetagningen ved Jevnaker teststasjon skjer i bil, og den foresatte må ta barnet ut av bilsetet og over i fanget. Avledning av barnet kan bidra til en enklere prøvetagningssituasjon.

Selve prøven fra nese og svelg tas på samme måte som hos voksne. Vi benytter fremre neseprøve hos barn, også ved en vanlig koronatest.

 

Mer om prøvetaking: