Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser, fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for demente og en somatisk avdeling. Somatisk avdeling inkluderer i tillegg korttidsplass for rehabilitering, kartlegging og palliasjon samt en kommunal akutt døgnplass. Som et ledd i å imøtekomme ny reform «Lev hele livet» er vi sertifisert som Livsgledehjem. Vi har godt utdannet og dyktig personale som er lærevillig og som er gode på tverrfaglig samarbeid.

Vi søker etter en engasjert og trygg lege som har motivasjon og interesse for sykehjemsmedisin og ønsker å bidra til at vi videreutvikler gode pasientforløp og interne rutiner. Stillingen er faglig utfordrende og har interessante oppgaver, og vil være ledig fra 01.11.21.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin

Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har helhetsperspektiv

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling.
Konkurransedyktige betingelser, KLP.

Tilsetting i Jevnaker kommune skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Politiattest må fremlegges.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Om Jevnaker

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.