Det skal foretas en dyp utgraving forbi kryssene. Skanska vil stenge Gamleveien og Nils Bergs vei fra i morgen 15. september klokken 07:00  til 28. september klokka 24:00.

I kartutsnittene under vises hvor Skanska stenger, samt et kartutsnitt som viser område.  

Google link til hvor vi vil stenge.

 

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Skanska
Anders Palm
Mobil: 977 26 190
E-post: anders.palm@skanska.no