Vi søker deg som er interessert i å jobbe hele eller deler av ferieperioden. Vi har stort behov for sykepleiere, helsefagarbeidere, helsefaglige studenter og andre som syntes det virker spennende å jobbe innenfor Helse og omsorg.

Vi oppfordrer til å søke hele perioden, og de som kan jobbe 6 uker sammenhengende får en ekstra kompensasjon på kr. 10.000,-. Kompensasjonen gjelder helsefagarbeidere, verne- og sykepleierstudenter eller ferdigutdannet verne- og sykepleiere.
Om du ikke kan jobbe hele sommeren må du oppgi perioder du er tilgjengelig for å være ferievikar.

Følgende tjenester trenger sommervikarer

  • Institusjon demensavdeling, korttids- og langtidsavdeling
  • Hjemmesykepleien
  • Tjenesten for funksjonshemmede, barn og voksne (TFF)

Perioden for ferieavvikling vil være fra uke 26 til og med uke 32.

Opplæring i uke 24 og 25.

Søkerne bør i utgangspunktet være fylt 18 år. For de som skal jobbe ute i hjemmetjenesten,TFF og som hjemmehjelp er det nødvendig med førerkort.

Du må være fleksibel, samarbeidsorientert og kunne jobbe selvstendig. Personlig egnethet vektlegges. Du behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi oppfordrer høgskolestudenter innenfor Helse og omsorg å søke.

Velg hvilken tjeneste du ønsker å jobbe ved i nedtrekks menyen du kommer til når du søker på stillingen.

Andre opplysninger

Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder er en forutsetning for ansettelse. Den må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Om Jevnaker

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.