Jevnaker kommune på lik linje med andre kommuner i Norge har gitt IMDi, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, tilbakemelding om at vi kan ta imot flere flyktninger enn først antatt i 2022.
Bakgrunnen er den store flyktningstrømmen i Europa som følge av de brutale krigshandlingene i Ukraina. Jevnaker kommune har meldt inn at vi i første omgang kan ta imot dobbelt så mange som i fjor, altså opp til 25 flyktninger.

Dette tallet kan endre seg, da situasjonen i Ukraina endrer seg og som ordfører Morten lafton sier:
–​ Vi følger situasjonen nøye og gjør endringer dersom det trengs. Det har vi gjort i to år med pandemi, det vil vi fortsette å gjøre i en tid med mange desperate mennesker på flukt fra krig. 

Jevnaker kommune følger nasjonale føringer når det gjelder flyktningkrisen, og enn så lenge har vi kommunale boliger til å huse krigsflyktningene som etter hvert kommer.

Bildet er et portrett av Aase Kristin Andreassen
Bildet er et portrett av Aase Kristin Andreassen

Takknemlig for engasjement

Vi setter stor pris på det engasjement og den velvillighet som iverksettes når krig og kriser oppstår. Det varmer. Vi skjønner veldig godt at mange, også i Jevnaker, har et behov for å hjelpe når det skjer slike grusomme hendelser som krig i Europa.

Det sier Aase Kristin Andreassen som er kommunalsjef for Helse og omsorg i Jevnaker. Hun koordinerer arbeidet knyttet til flyktningkrisen i Jevnaker kommune. Hun oppfordrer de som ønsker å hjelpe om å ta kontakt med kommunen 

Jevnaker kommune oppfordrer de som vil hjelpe om å huske at hjelpen må settes i system, slik at vi sikrer oversikt og kontroll. Det er mange traumatiserte mennesker som har flyktet fra sine hjem og familier og har behov for trygge rammer i en svært uavklart situasjon.

Meld deg via digitalt skjema

På våre nettsider ligger det nå et skjema der innbyggere i Jevnaker kan ta kontakt med oss. Der kan innbyggere melde inn hvordan de ønsker å bidra. Vi kan få behov for tolker, aktivitetsvenner eller leksehjelp i tillegg til mulige boliger. Ved å registrer seg her kan vi i Jevnaker kommune ta kontakt med dere innbyggere når behovene melder seg.
​Per nå har vi kommunale boliger til å dekke behovet til de første flyktningene som kommer.

Lenken til siden er her: https://skjema.jevnaker.kommune.no/skjema/JEV0147/

Det digitale skjema finner man også under skjema a-å på nettsidene til kommunen.