Dette må du vite før du kommer på besøk

Vi følger smittevernråd fra Folkehelseinstiuttet vedrørende besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner og forholder oss til nasjonale retningslinjer.

Følgende gjelder for besøk ved JORS:

 • Besøk skal registreres ved inngangen på JORS, og spørreskjema fylles ut og tas med på avdeling.
 • Det anbefales fortsatt å begrense sosial omgang, og besøkende må være bevisst nødvendig hyppighet av besøk.
 • Besøket skal foregå i uteområder, hage og veranda eller på den enkeltes beboernes rom, ikke i fellesarealer.

Når kan du ikke komme på besøk

Er du syk eller har vært på reise kan du ikke komme på besøk til våre beboere på Jevnaker omsorgs-og rehabiliteringssenter.

 • Du kan ikke komme på besøk dersom:er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • har vært utenfor Norge de siste 10 dagene. Dette gjelder også land i «gule» områder
 • har personer i din husholdning som er i karantene på grunn av nærkontakt. Dette oppheves når nærkontakten er ferdig med sin karantenetid. 
 • bor i en kommune hvor det er nasjonale eller lokale anbefalinger om reiserestriksjoner. 

Under besøket

 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før dere kommer inn og når dere går ut.
 • Besøkende skal bruke munnbind dersom ikke beboer og besøkende er fullvaksinert.
 • Besøkende må kvittere i besøksprotokoll.
 • Vaksinerte pasienter kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn det nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier. Beboerne bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger, fellesareal i avdelingene. e.l. Gå direkte til og fra pasientens rom. Kafe/kantine kan benyttes innenfor smittervernregler. (avstand, munnbind og håndhygiene)
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.