På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger brukes ikke Janssen-vaksinen i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Likevel har regjeringen besluttet at det skal være mulig å ta vaksinen utenom programmet for den som ønsker det.
- Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det. Vi anbefaler i utgangspunktet folk å følge vaksinasjonsprogrammet, men enkelte kan likevel ha gode grunner for å ønske Janssen-vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen. Fastlegene i Jevnaker åpner ikke for denne praksisen.

Bildet viser et portrett av kommuneoverlegen
Marthe Ottersen Bergli (foto: Futuria)

Nei blant fastlegene

Fastlegekontorene i Jevnaker vil ikke tilby denne vaksinen etter en grundig vurdering av de medisinskfaglige rådene som ligger til grunn for denne vaksinen. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen som støtter fastlegenes vurdering.
På grunn av risikoen for alvorlige bivirkninger ønsker legetjenesten i Jevnaker kommune og kommuneoverlegen å oppfordre befolkningen til å forholde seg til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dersom enkeltpersoner ønsker denne vaksinen må de selv finne frem til eventuelle private helsetjenester som tilbyr denne, sier kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergerli.

Mer informasjon om Janssen vaksinen