RAGNHILDRUD VELFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 994351451

Stiftelsesdato:
1990-11-20
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
c/o Petter HF Lindqvist
Haravegen 16
3520 JEVNAKER