UTDANNINGSFORBUNDET JEVNAKER

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 993340723

Forretningsadresse:
Jevnaker skole
3520 JEVNAKER
Stiftelsesdato:
2002-01-01
Postadresse:
Skolevegen
3520 JEVNAKER