BRIDGEKLUBBEN KLØVER ESS

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993172154

Forretningsadresse:
Bøndernes hus
3520 JEVNAKER
Stiftelsesdato:
1966-12-01
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
v/ Øystein Mauritzsen
Krokusveien 33
3520 JEVNAKER