HADELAND GLASSARBEIDERFORENING

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 993134341

Forretningsadresse:
Glassverkvegen 9
3520 JEVNAKER
Stiftelsesdato:
1918-01-24
Postadresse:
Postboks 85
3521 JEVNAKER