JEVNAKER BONDELAG

Yrkessammenslutninger

Org.nummer: 930928658

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
Bøndernes hus
Glassverkvegen 145
3520 JEVNAKER
Stiftelsesdato:
1862-09-14
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Eivind Wårum
Veloveien 174
3520 JEVNAKER