ØSTRE JEVNAKER GAMMELTEKNISKE FORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 915069010

Forretningsadresse:
c/o Hans Westend Høgnes
Kanadaveien 319
3520 JEVNAKER
Stiftelsesdato:
2015-01-14